Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2017

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2017

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, tuleva 17.3.2017 0,23 9,3
Vesi, Kipsisakka-allas, lohko 5-6 17.3.2017 0,09 3,6
Vesi, Puhdasvesioja Lumelan pato 17.3.2017 <0,03 0,47
Vesi, Avolouhos, eteläinen (MP1b-allas, putki) 17.3.2017 8,2 330
Vesi, Kalliojoki 17.3.2017 <0,03 0,28
Vesi, Latosuo lähtevä purkuputki 17.3.2017 <0,03 1,1
Vesi, Torrakkopuron pato 17.3.2017 0,04 1,7
Vesi, Härkäpuro 17.3.2017 <0,03 0,97
Vesi, Haukilampi, lähtevä 17.3.2017 0,05 1,9
Vesi, Salminen 1m 17.3.2017 <0,03 0,49
Vesi, Salminen 3m 17.3.2017 6,5 260
Vesi, Salminen 5m 17.3.2017 7,0 280
Vesi, Salminen 7m 17.3.2017 7,2 290
Vesi, Valkealampi 1m 17.3.2017 <0,03 0,03
Vesi, Valkealampi 3m 17.3.2017 <0,03 0,02
Vesi, Valkealampi 5m 17.3.2017 <0,03 0,04

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi, Lumijoki silta 17.3.2017 <0,03 0,26
Vesi, Pappilan kaivo 17.3.2017 <0,03 0,03
Vesi, Viitapuro 17.3.2017 <0,03 0,28
Vesi, Salmisenpuro 17.3.2017 <0,03 0,36
Vesi, Kalliojärvi 1m 17.3.2017 <0,03 0,61
Vesi, Kalliojärvi 4m 17.3.2017 0,037 1,5
Vesi, Tuhkajoki 17.3.2017 <0,03 0,16

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt