Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2016

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2016

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 16.3.2016 <0,03 0,6
Vesi, Torrakkopuron pato 15.3.2016 0,05 2,1
Vesi, Härkäpuro 15.3.2016 0,05 2
Vesi, avolouhos, pääramppi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 67 2700
Vesi, avolouhos, pääramppi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 85 3400
Vesi, avolouhos, pääramppi, 5 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 100 4000
Vesi, avolouhos, pääramppi, 7 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 105 4200
Vesi, avolouhos, pääramppi, 10 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 105 4200
Vesi, avolouhos, pääramppi, 12 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 105 4200
Vesi, avolouhos eteläinen, 1 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 6,2 250
Vesi, avolouhos eteläinen, 5 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 6,5 260
Vesi, avolouhos eteläinen, 10 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 6,5 260
Vesi, avolouhos eteläinen, 15 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 18 720
Vesi, avolouhos eteläinen, 20 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 22 880
Vesi, Latosuo, lähtevä purkuputki 16.3.2016 0,03 1,1
Vesi, Latosuo, lähtevä lappo 16.3.2016 <0,03 0,66
Vesi, Kärsälampi 16.3.2016 0,05 2
Vesi, Kuljun allas, 1 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 <0,03 0,16
Vesi, Kuljun allas, 3 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 <0,03 0,34
Vesi, Kuljun allas, 5 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 <0,03 0,21
Vesi, Lumelan pato, lähtevä 16.3.2016 1,3 51
Vesi, Lumelan pato, puhdasvesioja 16.3.2016 <0,03 0,44
Vesi, Kortelampi, lähtevä 16.3.2016 <0,03 0,86
Vesi, Kortelampi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 0,03 1,1
Vesi, Kortelampi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 0,16 6,4
Vesi, Kortelampi, 6 m syvyydeltä otettu näyte 16.3.2016 0,47 19
Vesi, Kuusilampi, lähtevä 16.3.2016 0,08 3,1
Vesi, Kalliojärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 <0,03 0,6
Vesi, Kalliojärvi, 2 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 <0,03 0,56
Vesi, Kalliojärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 0,06 2,5
Vesi, Salminen, 1 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 <0,03 0,94
Vesi, Salminen, 3 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 9,5 380
Vesi, Salminen, 5 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 11 430
Vesi, Salminen, 7 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 9,5 380
Vesi, Valkealampi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 <0,03 0,07
Vesi, Valkealampi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 <0,03 0,04
Vesi, Valkealampi, 5 m syvyydeltä otettu näyte 15.3.2016 <0,03 0,06

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisenpuro 15.3.2016 <0,03 0,50
Vesi, Lumijoki, silta 15.3.2016 <0,03 0,48
Vesi, Pappilan kaivo 15.3.2016 <0,03 0,02
Vesi, Tuhkajoki 15.3.2016 <0,03 0,15
Vesi, Viitapuro 16.3.2016 <0,03 0,33

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt