Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2013

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2013

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Purovesi, Kuusijoki 4.3.2013 0,05 1,9
Purovesi, Kuusijoki 7.3.2013 0,05 1,9
Vesi, Haukilampi lähtevä 5.3.2013 0,05 1,8
Vesi, Kärsälampi lähtevä 5.3.2013 <0,03 0,29
Järvivesi, Salminen pinnalta otettu näyte 6.3.2013 <0,03 <1
Järvivesi, Salminen 3 m syvyydeltä otettu näyte 6.3.2013 12,7 510
Järvivesi, Salminen 5 m syvyydeltä otettu näyte 6.3.2013 14,7 590
Järvivesi, Salminen 7 m syvyydeltä otettu näyte 6.3.2013 14,2 570
Jokivesi, Kalliojoki 7.3.2013 0,16 6,6
Järvivesi, Kolmisoppi pinnalta otettu näyte 7.3.2013 <0,03 0,24
Järvivesi, Kolmisoppi 2,5 m syvyydeltä otettu näyte 7.3.2013 <0,03 0,35

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Järvivesi, Ylä-Lumijärvi 5.3.2013 3,0 120
Jokivesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 5.3.2013 0,06 2,6
Järvivesi, Kivijärvi pinnalta otettu näyte 5.3.2013 <0,03 0,36
Järvivesi, Kivijärvi 3 m syvyydeltä otettu näyte 5.3.2013
0,03
1,4
Järvivesi, Kivijärvi 6,4 m syvyydeltä otettu näyte 5.3.2013 0,03 1,3

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue - pohjoispuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Purovesi, Salmisen puro 5.3.2013 0,04 1,5
Purovesi, Salmisen puro 6.3.2013 0,05 2
Purovesi, Salmisen puro 7.3.2013 0,03 1,4
Järvivesi, Kalliojärvi pinnalta otettu näyte 5.3.2013 0,35 14
Järvivesi, Kalliojärvi 4 m syvyydeltä otettu näyte 5.3.2013 0,52 21
Jokivesi, Tuhkajoki 6.3.2013 <0,03 <0,01
Jokivesi, Tuhkajoki 7.3.2013 <0,03 0,23

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt