Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia lokakuussa 2018

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2018

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi,  Kortelampi, padon suotovesi 31.10.2018 0,45 18
Vesi,   Puhdasvesioja, Lumelan pato 31.10.2018 <0,03 0,27
Vesi,  Lumelan pato lähtevä 31.10.2018 0,27 11
Vesi,  Kalliojoki 31.10.2018 <0,03 0,22
Vesi,  Latosuo lähtevä purkuputki 31.10.2018 <0,03 1,2
Vesi,  Latosuon läntinen ohitusoja 30.10.2018 <0,03 0,45
Vesi,  Sivukivialue KL2, kiertovesi, DP5 31.10.2018 37 1500
Vesi,  Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP5 31.10.2018 0,17 7
Vesi,  Sivukivialue KL2, suotovesi, DP5 31.10.2018 87 3500
Vesi,  Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP4 31.10.2018 0,04 1,6
Vesi,  Sivukivialue KL2, keruuvesi, DP4 31.10.2018 1,5 60
Vesi,  Sivukivialue KL2, suotovesi, DP4 31.10.2018 18 730
Vesi,  Härkäpuro 30.10.2018 <0,03 0,81

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani µg/l
Vesi,  Lumijoki silta 30.10.2018 <0,03 0,25
Vesi,  Pappilan kaivo 30.10.2018 <0,03 0,02
Vesi,  Viitapuro 30.10.2018 <0,03 0,26
Vesi,  Salmisenpuro 30.10.2018 <0,03 0,45
Vesi,  Tuhkajoki 30.10.2018 <0,03 0,11
Vesi,  Kivipuro 30.10.2018 <0,03 0,48
Vesi,  Pirttipuro 30.10.2018 <0,03 0,05
Vesi,  Talvijoki, Myllykoski 30.10.2018 <0,03 0,11
Vesi,  Talvijoki, yläjuoksu 30.10.2018 <0,03 0,08
Vesi,  Puhdasvesioja, Lumisuo 30.10.2018 <0,03 0,52