Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia lokakuussa 2013

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia lokakuussa 2013

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 8.10.2013 <0,03 0,47
Vesi, Härkäpuro 9.10.2013 <0,03 0,01
Vesi, Salminen, pinnalta otettu näyte 8.10.2013 0,03 1,4
Vesi, Salminen, 2 m syvyydeltä otettu näyte 8.10.2013 22 880
Vesi, Salminen, 4 m syvyydeltä otettu näyte 8.10.2013 32 1300
Vesi, Kolmisoppi, pinnalta otettu näyte 8.10.2013 <0,03 0,43
Vesi, Kolmisoppi, 6 m syvyydeltä otettu näyte 8.10.2013 <0,03 0,44
Vesi, Kolmisoppi, 11,5 m syvyydeltä otettu näyte 8.10.2013 <0,03 0,79

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Jormasjärvi, pinnalta otettu näyte 10.10.2013 <0,03 0,15
Vesi, Jormasjärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte 10.10.2013 <0,03 0,12
Vesi, Jormasjärvi, 6,5 m syvyydeltä otettu näyte 10.10.2013 <0,03 0,11
Vesi, Tuhkajoki 10.10.2013 <0,03 0,33
Vesi, Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte 9.10.2013 0,06 2,4
Vesi, Kalliojärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 9.10.2013 1,2 47
Vesi, Kalliojärvi, 4,5 m syvyydeltä otettu näyte 9.10.2013 1,5 62
Vesi, Salmisen puro 8.10.2013 0,03 1,4
Vesi, Viitapuro 10.10.2013 <0,03 0,81
Vesi, Ylälumijärvi 10.10.2013 0,06 2,5
Vesi, Mäkijärvenpuro 9.10.2013 <0,03 0,04
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 9.10.2013 <0,03 0,47
Vesi, Lumijärvi 9.10.2013 <0,03 0,34
Vesi, Kivijärvi, pinnalta otettu näyte 9.10.2013 <0,03 0,32
Vesi, Kivijärvi, 5 m syvyydeltä otettu näyte 9.10.2013 <0,03 0,68
Vesi, Kivijärvi, 7,5 m syvyydeltä otettu näyte 9.10.2013 <0,03 0,92
Vesi, Laakajärvi, pinnalta otettu näyte 10.10.2013 <0,03 0,08
Vesi, Laakajärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 10.10.2013 <0,03 0,07
Vesi, Laakajärvi, 6 m syvyydeltä otettu näyte 10.10.2013 <0,03 0,08

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt