Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia kesäkuussa 2014

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia kesäkuussa 2014

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 26.6.2014 <0,03 0,38
Vesi, Torrakkopuro lähtevä 26.6.2014 <0,03 0,39
Vesi, Härkäpuro 26.6.2014 0,03 1,3
Vesi, avolouhos, pinnalta otettu näyte 26.6.2014 12 470
Vesi, avolouhos, 2 m syvyydeltä otettu näyte 26.6.2014 35 1400
Vesi, avolouhos, 5 m syvyydeltä otettu näyte 26.6.2014 67 2700
Vesi, avolouhos, 10 m syvyydeltä otettu näyte 26.6.2014 92 3700
Vesi, avolouhos, 12 m syvyydeltä otettu näyte 26.6.2014 80 3200

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisen puro 25.6.2014 0,03 1,0
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 25.6.2014 <0,03 0,43
Vesi, Pappilan kaivo 25.6.2014 <0,03 0,02
Vesi, Tuhkajoki 25.6.2014 <0,03 0,23
Vesi, Viitapuro 25.6.2014 0,03 1,2
Vesi, Ylälumijärvi, pinnalta otettu näyte 25.6.2014 0,03 1,3

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt