Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2015

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2015

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 8.12.2015 <0,03 0,21
Vesi, Torrakkopuron pato, lähtevä 7.12.2015 <0,03 0,65
Vesi, Härkäpuro 7.12.2015 <0,03 0,71
Vesi, avolouhos, pääramppi 8.12.2015 8,2 327
Vesi, kipsisakka-allas , lohko 5-6 8.12.2015 0,15 5,9
Vesi, Latosuo, luontoon juoksutettava (purkuputki) 8.12.2015 <0,03 0,44
Vesi, Haukilampi 7.12.2015 0,03 1,3
Vesi, Kärsälampi 7.12.2015 0,03 1,4
Vesi, Kuljun allas 8.12.2015 <0,03 0,21
Vesi, Lumelan allas, pohjoispää 8.12.2015 0,3 12
Vesi, Kortelampi, neutraloitu 8.12.2015 <0,03 0,22
Vesi, Kuusilampi, lähtevä 8.12.2015 <0,03 0,71
Vesi, Geotuubikenttä 1 8.12.2015 <0,03 0,5

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisenpuro 7.12.2015 <0,03 0,37
Vesi, Lumijoki, silta 7.12.2015 <0,03 0,40
Vesi, Pappilan kaivo 7.12.2015 <0,03 0,02
Vesi, Tuhkajoki 7.12.2015 <0,03 0,18
Vesi, Viitapuro 7.12.2015 <0,03 0,22

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt