Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2014

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2014

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 16.12.2014 <0,03 0,20
Vesi, Torrakkopuro 16.12.2014 0,03 1,1
Vesi, Härkäpuro 16.12.2014 0,07 3,0
Vesi, avolouhos, pinnalta otettu näyte 16.12.2014 7,0 280
Vesi, Latosuo 16.12.2014 <0,03 0,19
Vesi, Kärsälampi lähtevä 16.12.2014 0,03 1,1
Vesi, Kuljunallas 16.12.2014 1,3 53

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisen puro 15.12.2014 <0,03 0,49
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 15.12.2014 <0,03 0,21
Vesi, Pappilan kaivo 16.12.2014 <0,03 0,02
Vesi, Tuhkajoki 16.12.2014 <0,03 0,17
Vesi, Viitapuro 15.12.2014 <0,03 0,33

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt