Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2012

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2012

Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Kalliojärvi, 2 m syvyydestä otettu näyte 14.12.2012 0,08 3

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Ylä-Lumijärvi, pintavedestä otettu näyte 14.12.2012 0,2 9
Lumijärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte 14.12.2012 0,3 13
Lumijoki, keskimmäinen piste 14.12.2012 0,1 5
Kivijärvi, 2 m syvyydestä otettu näyte 14.12.2012 <0,03 <1
Kivijärvi, 4 m syvyydestä otettu näyte 14.12.2012 0,08 3

 

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Kipsisakka, lohko 5-6 13.12.2012 85 3400
Majavapadon allas, yläosa 13.12.2012 5,3 210
Vesi Majavapadon kierrätyspumpun vierestä 13.12.2012 11,8 470
Majavapadon purkuputki 1 13.12.2012 130 5200
Majavapadon purkuputki 2 13.12.2012 14,8 590
Puro Majavapadolta Urkinpadolle 13.12.2012 12 480
Ojavesi, Majavapadon puhdasvesioja 13.12.2012 0,25 10
Vesi, Urkinpadon altaan kiertovesiputkesta 13.12.2012 37,5 1500
Kortelampi, alaosa 13.12.2012 19 760
Kortelampi, yläosa 13.12.2012 14,5 580
Avolouhos 13.12.2012 40 1600
Kuusilampi pohjoispää 13.12.2012 <0,03 <1
Puro Kuusilammesta pohjoiseen, näyte 1 13.12.2012 <0,03 <1
Puro Kuusilammesta pohjoiseen, näyte 2 13.12.2012 <0,03 <1
Kuusijoki 13.12.2012 <0,03 <1
Puro, Kortelampi-Ylä-Lumijärven välinen puro 13.12.2012 0,2 8
Ojavesi, Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä oleva oja 13.12.2012 0,25 10
Kärsälampi, lähtevä vesi 13.12.2012 0,05 2

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue – etelä/länsi/pohjoispuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Tuhkajoki 13.12.2012 <0,03 <1
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä 13.12.2012 0,08 3
Viitapuro 13.12.2012 0,13 5
Kaivovesi, Pappila 13.12.2012 <0,03 <1

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt