Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2015

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2015

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 21.4.2015 <0,03 0,19
Vesi, Torrakkopuro  21.4.2015 0,04 1,7
Vesi, Härkäpuro 21.4.2015 <0,03 0,49
Vesi, Härkäpuro 22.4.2015 <0,03 0,76
Vesi, avolouhokseen pumpattava raffinaatti 21.4.2015 127 5100
Vesi, avolouhos, pinnalta otettu näyte 21.4.2015 22 890
Vesi, Kipsisakka-allas , lohko 5-6 21.4.2015 0,2 8,2
Vesi, Latosuon allas, luontoon juoksutettava 21.4.2015 <0,03 0,33
Vesi, Kärsälampi, luontoon juoksutettava 21.4.2015 <0,03 0,49
Vesi, Kuljun allas 21.4.2015 0,06 2,5
Vesi, Lumelan pato lähtevä (Kortelampeen laskeva) 21.4.2015 0,75 30
Vesi, Kortelampi neutralointiasema 1, luontoon juoksutettava 21.4.2015 0,03 1,1
Vesi, Kortelampi neutralointiasema 2, luontoon juoksutettava 21.4.2015 <0,03 0,57
Vesi, näytepiste Y28, oja, Latosuon ohitusojaan laskeva 21.4.2015 <0,03 0,15
Vesi, näytepiste Y28, oja, Latosuon ohitusojaan laskeva 22.4.2015 <0,03 0,15
Vesi, Kuusilampi, luontoon juoksutettava 21.4.2015 0,03 1,30

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisenpuro 22.4.2015 <0,03 0,38
Vesi, Lumijoki, silta 22.4.2015 <0,03 0,61
Vesi, Pappilan kaivo 22.4.2015 <0,03 0,01
Vesi, Tuhkajoki 21.4.2015 <0,03 0,15
Vesi, Tuhkajoki 22.4.2015 <0,03 0,14
Vesi, Viitapuro 22.4.2015 <0,03 0,31

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt