Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2014

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2014

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kuusilampi lähtevä 9.4.2014 0,03 1,0
Vesi, Kärsälampi lähtevä 9.4.2014 <0,03 0,95
Vesi, Kalliojoki 9.4.2014 <0,03 0,32
Vesi, Torrakkopuro lähtevä 9.4.2014 0,03 1,0
Vesi, Kortelampi neutralointiasema lähtevä 9.4.2014 0,03 1,4
Vesi, avolouhos, kierrätetty vesi 3-4 m syvyydeltä 9.4.2014 30 1200
Vesi, Härkäpuro 9.4.2014 0,03 1,0

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisen puro 9.4.2014 <0,03 0,51
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 9.4.2014 <0,03 0,46
Vesi, Pappilan kaivo 9.4.2014 <0,03 0,07
Vesi, Tuhkajoki 10.4.2014 <0,03 0,22

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt