Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2013

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2013

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Vesi, Härkäpuro 18.4.2013 0,1 3,9
  16.4.2013 0,04 1,5
Vesi, Haukilampi lähtevä 18.4.2013 7,5 300
  16.4.2013 4,0 160
Vesi, Kärsälampi lähtevä 18.4.2013 0,6 25
  16.4.2013 0,3 13
Ojavesi, Kipsisakka-altaiden pohjoispuoli 18.4.2013 2,0 80
  16.4.2013 1,0 39
Ojavesi, Kipsisakka-altaiden koillispuoli 18.4.2013 <0,03 0,4
  16.4.2013 <0,03 0,6

 

16.–18.4.2013 otetuissa näytteissä uraanipitoisuus Haukilammen vedessä oli huomattavasti korkeampi verrattuna aikaisemmin huhtikuussa analysoituihin vesinäytteisiin. Syynä kohonneeseen uraanipitoisuuteen on huhtikuussa 7.4.2013 tapahtunut kipsisakka-altaan vuoto. Aikaisempaa korkeampi uraanipitoisuus luontoon juoksutettavissa vesissä näkyi myös Salmisen purossa (ks. taulukko tällä sivulla alempana Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta -kohdassa) kohonneena uraanipitoisuutena. STUKin päätöksen mukaan luontoon laskettavien vesien uraanipitoisuus pitää olla keskimäärin pienempi kuin 10 mikrogrammaa litrassa ja vesien uraanipitoisuudet täyttävät edelleen tämän kriteerin. Muiden vesinäytteiden uraanipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa aikaisempien näytteiden kanssa.

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Haukilampi lähtevä 9.4.2013 0,04 1,7
Vesi, Kuusilampi lähtevä 9.4.2013 0,07 2,9
Vesi, Kärsälampi lähtevä pinnalta otettu näyte 9.4.2013 0,04 1,4
Purovesi, Härkäpuro 9.4.2013 0,07 2,7
Purovesi, Härkäpuro 10.4.2013 0,04 1,6
Ojavesi, kipsisakka-altaiden pohjoispuoli 9.4.2013 1,5 59
Ojavesi,  kipsisakka-altaiden koillispuoli 10.4.2013 <0,03 0,6
Vesi, kipsisakka-allas lohko 2 9.4.2013 23 920
Vesi, kipsisakka -allas lohko 5-6 9.4.2013 16 630
Vesi, kipsisakka-allas, lohkojen 1 ja 5-6 välistä 9.4.2013 187 7500
Ojavesi, vuotopuro kipsisakka-lohkon 5-6 ja uraanilaitoksen välistä 9.4.2013 185 7400
Ojavesi, Majavapadon länsipää,  Majavapadolta Kortelampeen 9.4.2013 47 1900
Vesi, Majavapadon purkuputki 1 9.4.2013 137 5500
Vesi, Majavapadon purkuputki 2 9.4.2013 18 720
Vesi, Kortelampi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 9.4.2013 2,7 110
Vesi, Kortelampi,  3 m syvyydeltä otettu näyte 9.4.2013 23 930
Järvivesi, Valkealampi 1 m syvyydeltä otettu näyte 10.4.2013 <0,03 0,04
Järvivesi, Valkealampi 3 m syvyydeltä otettu näyte 10.4.2013 <0,03 0,04
Järvivesi, Valkealampi 5 m syvyydeltä otettu näyte 10.4.2013 <0,03 0,04
Järvivesi, Mustalampi pinnalta otettu näyte 10.4.2013 <0,03 0,05

 

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Vesi, Haukilampeen tuleva 2.4.2013 <0,03 0,6
Vesi, Haukilampi lähtevä 2.4.2013 <0,03 0,4
Vesi, Kärsälampi lähtevä 2.4.2013 <0,03 0,4
Purovesi, Kalliojoki 3.4.2013 0,05 2,1
Purovesi, Härkäpuro 2.4.2013 <0,03 0,9
Purovesi, Härkäpuro 4.4.2013 0,07 2,8
Vesi, Majavapato pinnalta otettu näyte 3.4.2013 5,7 230
Vesi, Majavapato 2,5 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 44,9 1800
Vesi, Majavapadon purkuputki 1 3.4.2013 49,9 2000
Vesi, Majavapadon purkuputki 2 3.4.2013 4,5 180
Vesi, Urkinpato pinnalta otettu näyte 3.4.2013 2,4 96
Vesi, Kortelampi pinnalta otettu näyte 3.4.2013 2,5 100
Vesi, Kortelampi 3 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 19,5 780
Järvivesi, Salminen pinnalta otettu näyte 3.4.2013 0,03 1
Järvivesi, Salminen 3 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 14,2 570
Järvivesi, Salminen 5 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 15,2 610
Järvivesi, Salminen 7 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 15,5 620
Järvivesi, Kolmisoppi pinnalta otettu näyte 3.4.2013 <0,03 0,3
Järvivesi, Kolmisoppi 3 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 <0,03 0,4
Järvivesi, Kolmisoppi 4,5 m syvyydeltä otettu näyte 3.4.2013 <0,03 0,5

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Vesi, Tuhkajoki 18.4.2013 <0,03 0,3
  16.4.2013 <0,03 0,4
Vesi, Salmisen puro 18.4.2013 0,3 10
  16.4.2013 0,1 5,7
Vesi, Viitapuro 16.4.2013 0,03 1,2
Vesi, Lumijoki yläosa 18.4.2013 0,06 2,5
  16.4.2013 0,1 5,8
Vesi, Lumijoki keskimmäinen piste 18.4.2013 0,09 3,8
  16.4.2013 0,1 5,6
Ojavesi, Lumijoki 18.4.2013 <0,03 0,1

 

16.–18.4.2013 otetuissa näytteissä uraanipitoisuus Haukilammen (kaivosalueella sijaitseva mittauspiste) vedessä oli huomattavasti korkeampi verrattuna aikaisemmin huhtikuussa analysoituihin vesinäytteisiin. Syynä kohonneeseen uraanipitoisuuteen on huhtikuussa 7.4.2013 tapahtunut kipsisakka-altaan vuoto. Aikaisempaa korkeampi uraanipitoisuus luontoon juoksutettavissa vesissä näkyi myös Salmisen purossa kohonneena uraanipitoisuutena. STUKin päätöksen mukaan luontoon laskettavien vesien uraanipitoisuus pitää olla keskimäärin pienempi kuin 10 mikrogrammaa litrassa ja vesien uraanipitoisuudet täyttävät edelleen tämän kriteerin. Muiden vesinäytteiden uraanipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa aikaisempien näytteiden kanssa.

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Purovesi, Tuhkajoki 10.4.2013 <0,03 0,3
Purovesi, Salmisen puro 10.4.2013 0,04 1,4
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 10.4.2013 0,12 4,7

 

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Purovesi, Tuhkajoki 2.4.2013 <0,03 0,2
Järvivesi, Kalliojärvi 1 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,04 1,7
Järvivesi, Kalliojärvi 3 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,15 6
Järvivesi, Kalliojärvi 4,5 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,52 21
Purovesi, Salmisen puro 3.4.2013 0,03 1,3
Purovesi, Viitapuro 2.4.2013 <0,03 0,8
Järvivesi, Ylä-Lumijärvi 4.4.2013 0,3–0,5 13–18
Vesi, Lumijoki, yläosa 4.4.2013 0,7 28
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste 2.4.2013 0,03 1,1
Järvivesi, Lumijärvi 1 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,17 6,7
Järvivesi, Kivijärvi pinnalta otettu näyte 4.4.2013 <0,03 0,5
Järvivesi, Kivijärvi 1 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 <0,03 0,7
Järvivesi, Kivijärvi 3 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,03 1,2
Järvivesi, Kivijärvi 5 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,04 1,6
Järvivesi, Kivijärvi 6,5 m syvyydeltä otettu näyte 4.4.2013 0,03 1,2

 

STUK otti ennen uutta allasvuotoa 2.4.–4.4.2013 vesinäytteitä Talvivaaran kaivosalueella ja sen ympäristössä. Tuloksissa ei ollut aikaisemmista tuloksista poikkeavaa muuta kuin Lumijoen yläosasta otetun vesinäytteen osalta. Tässä näytteessä uraanipitoisuus oli 28 mikrogrammaa litrassa, mikä on korkeampi kuin Lumijoen uraanipitoisuus joulukuun 2012 jälkeen (analysoidut uraanipitoisuudet olivat silloin alle 10 mikrogrammaa litrassa). Uraanipitoisuudet kaivokselta luontoon lasketuissa puhdistetuissa vesissä ovat olleet alle 3 mikrogrammaa litrassa.

Lisätietoja STUKin tiedotteessa 10.4.2013

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt