Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia helmikuussa 2013

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia helmikuussa 2013

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Majavapadon purkuputki 1 21.2.2013 60 2400
Majavapadon purkuputki 2 21.2.2013 7,2 290
Urkinpato, pinnalta otettu näyte 21.2.2013 1,7 67
Kortelampi alapuoli, 0,5 m syvyydeltä otettu näyte 21.2.2013 12 460
Kortelampi alapuoli, 2 m syvyydeltä otettu näyte 21.2.2013 13 530
Kortelampi alapuoli, 3 m syvyydeltä otettu näyte 21.2.2013 30 1200
Haukilampi, lähtevä vesi 21.2.2013 0,4 16
Kärsälampi, lähtevä vesi 21.2.2013 0,03 1

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte 20.2.2013 0,03 1,2
Kalliojärvi, 0,5 m syvyydestä otettu näyte 20.2.2013 0,07 2,7
Kalliojärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte 20.2.2013 1,0 39
Kalliojärvi, 2 m syvyydeltä otettu näyte 20.2.2013 0,8 32
Kalliojärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte 20.2.2013 0,3 11
Kalliojärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte 20.2.2013 0,2 9,4
Salmisen purovesi 20.2.2013 0,06 2,3

 

Kaivosalueen ulkopuolinen alue – eteläpuoli

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani(Bq/l) Kokonaisuraani(µg/l)
Ylä-Lumijärvi, pinnalta otettu näyte 21.2.2013 0,5 19
Lumijoki, keskimmäinen piste 20.2.2013 0,15 6,2

 

Yhteyshenkilöt

Henkilökortin käyttäjäystävällistä osoitetta ei ole määritelty