Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2016

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2016

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kuusilampi, lähtevä 27.7.2016 <0,03 0,69
Vesi, Puhdasvesioja 27.7.2016 0,04 1,5
Vesi, Latosuo, purkuputki 27.7.2016 <0,03 0,09
Vesi, Härkäpuro 26.7.2016 <0,03 0,33
Vesi, Kärsälampi 26.7.2016 0,04 1,6
Vesi, Kipsisakka-allas, lohko 5-6 27.7.2016 0,17 6,7
Vesi, Torrakkopuro 26.7.2016 <0,03 0,77
Vesi, Kalliojoki 26.7.2016 <0,03 0,33
Vesi, Lumelan pato, lähtevä 27.7.2016 0,62 25
Vesi, Haukilampi 26.7.2016 0,04 1,7
Vesi, Kortelampi 27.7.2016 0,25 10
Vesi, Avolouhos eteläinen 27.7.2016 6,7 270

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Lumijoki, silta 26.7.2016 <0,03 0,43
Vesi, Pappilan kaivo 26.7.2016 <0,03 0,19
Vesi, Viitapuro 26.7.2016 <0,03 0,79
Vesi, Tuhkajoki 26.7.2016 <0,03 0,18
Vesi, Salmisenpuro 26.7.2016 <0,03 1,2

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt