Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2015

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2015

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Kalliojoki 8.7.2015 <0,03 0,34
Vesi, Torrakkopuro  7.7.2015 0,04 1,6
Vesi, Härkäpuro 7.7.2015 0,04 1,7
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 1 m syvyydeltä otettu näyte 8.7.2015 14 560
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 3 m syvyydeltä otettu näyte 8.7.2015 60 2400
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 5 m syvyydeltä otettu näyte 8.7.2015 67 2700
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 7 m syvyydeltä otettu näyte 8.7.2015 95 3800
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 10 m syvyydeltä otettu näyte 8.7.2015 100 4000
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 13 m syvyydeltä otettu näyte 8.7.2015 95 3800
Vesi, kipsisakka-allas , lohko 5-6 7.7.2015 0,75 30
Vesi, oja, kipsisakka-allas lohkon 1 pohjoispuoli 7.7.2015 0,62 25
Vesi, Latosuon allas, luontoon juoksutettava 8.7.2015 <0,03 0,18
Vesi, Haukilampi, Kärsälampeen lähtevä 7.7.2015 0,06 2,3
Vesi, Kärsälampi 7.7.2015 0,04 1,6
Vesi, oja, sekundäärikasojen pohjoispuoli 7.7.2015 <0,03 0,26
Vesi, Kuljun allas 8.7.2015 <0,03 0,33
Vesi, Lumelan pato lähtevä (Kortelampeen laskeva) 8.7.2015 0,5 20
Vesi, puhdasvesioja, Lumelan pato  8.7.2015 <0,03 0,96
Vesi, Kortelampi, kiertovesi 8.7.2015 <0,03 0,05
Vesi, Kuusilampi lähtevä 8.7.2015 <0,03 0,57

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani (Bq/l) Kokonaisuraani (µg/l)
Vesi, Salmisenpuro 7.7.2015 <0,03 0,82
Vesi, Lumijoki, silta 7.7.2015 <0,03 0,37
Vesi, Pappilan kaivo 7.7.2015 <0,03 0,03
Vesi, Tuhkajoki 7.7.2015 <0,03 0,16
Vesi, Viitapuro 7.7.2015 <0,03 0,45

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt