Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia elokuussa 2017

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia elokuussa 2017

Kaivosalue

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, tuleva 10.8.2017 0,32 13
Vesi, Puhdasvesioja, Lumelan pato 10.8.2017 <0,03 0,28
Vesi, Kuusilampi, lähtevä 10.8.2017 <0,03 0,92
Vesi, Avolouhos, eteläinen 10.8.2017 2,07 83
Vesi, Kalliojoki 10.8.2017 <0,03 0,23
Vesi, Härkäpuro 10.8.2017 <0,03 0,63
Vesi, Haukilampi, lähtevä 10.8.2017 0,03 1,4
Vesi, Sivukivialueen selkeytys, lähtevä 10.8.2017 0,04 1,8

 

Näytteet kaivosalueen ulkopuolella

Näyte Näytteenottopäivä Kokonaisuraani, Bq/l Kokonaisuraani, µg/l
Vesi, Lumijoki silta 10.8.2017 <0,03 0,44
Vesi, Pappilan kaivo 10.8.2017 <0,03 0,02
Vesi, Viitapuro 10.8.2017 <0,03 0,4
Vesi, Salmisenpuro 10.8.2017 <0,03 0,66
Vesi, Tuhkajoki 10.8.2017 <0,03 0,11
Vesi, Kivipuro 10.8.2017 <0,03 0,23
Vesi, Pirttipuro 10.8.2017 <0,03 0,68
Vesi, Talvijoki, yläjuoksu 10.8.2017 <0,03 0,76
Vesi, Talvijoki, Parasuo 10.8.2017 <0,03 0,5
Vesi, Talvijoki, Myllykoski 10.8.2017 <0,03 0,4
Vesi, Talvijoki, alaosa 10.8.2017 <0,03 0,25