Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuudet ennen ympäristövahinkoa

Vesinäytteiden uraanipitoisuudet ennen ympäristövahinkoa

Vesinäytteiden uraani-238:n (U-238)  ja uraani 234:n (U-234) aktiivisuuspitoisuudet Talvivaarassa ennen ympäristövahinkoa marraskuussa 2012. Nämä uraanipitoisuudet olivat näytteenottohetkellä samaa suurusluokkaa kuin lähialueen vesistöissä muutenkin.

Näyte (näytteenottopisteet on
merkitty alla olevaan karttaan)
Paikka U-234 (Bq/l) U-238 (Bq/l) U-238 (µg/l)
Näytteenottopiste 1 Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välinen puro 0,0098 0,0088 0,7
Näytteenottopiste 2 Ylä-Lumijärvi 0,0075 0,0062 0,5
Näytteenottopiste 3 Lumijärvi 0,0031 <0,0025 <0,2
Näytteenottopiste 4 Haukilampi 0,016 0,0157 1,3
Näytteenottopiste 5 Kärsälampi 0,0073 0,0074 0,6
Näytteenottopiste 6 Kortelampi 0,0082 0,0076 0,6
Näytteenottopiste 7 Kortelampi 0,0087 0,0093 0,7

 

STUKin mittaamat uraanipitoisuudet (U-238) Talvivaaran kipsisakka-altaiden kipsissä vaihtelivat välillä 400-1300 Bq/kg vuosina 2010-2012. Kipsisakka-altaassa olevassa vedessä uraanipitoisuudet olivat alle 0,5 prosenttia kipsin pitoisuudesta. Tällöin kipsisakka-altaan happamuus oli lievästi hapan tai emäksinen.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt