Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Luontoon laskettujen ylijäämävesien uraanipitoisuuksia

Luontoon laskettujen ylijäämävesien uraanipitoisuuksia

Talvivaara Sotkamo Oy aloitti kaivosalueella olevien ylijäämävesien valutuksen pohjoisen vesistöihin keskiviikkona 6.3.2013 ja eteläisen vesistöihin tiistaina 26.3.2013. Kainuun ELY-keskus myönsi vesien juoksuttamiseen luvan helmikuussa 2013.

STUK ottaa vesinäytteitä luontoon juoksutettavasta vedestä. STUK valvoo myös jatkossa kaivosalueen ja sen ympäristön radioaktiivisuutta säännöllisillä näytteenotoilla.

Vesinäyte Lumijoesta 22.5.2013

Lumijoen vesi värjäytyi 21.5.2013 oranssiksi Talvivaaran eteläpuolella. STUK määritti päästöveden uraanipitoisuuden Lumijoesta. Näytteen uraanipitoisuus oli 1,1 mikrogrammaa litrassa, joka on erittäin alhainen. Näyte on otettu 22.5.

Kaivosalue

Näyte

Näytteenottopäivä

Kokonaisuraani
(Bq/l)

Kokonaisuraani
(µg/l)

Vesi, Kärsälampi lähtevä 25.4.2013 <0,03

0,7

Vesi, Torrakkopuro lähtevä 25.4.2013 <0,03

0,2

Vesi, sekundäärikasojen puhdasvesioja 25.4.2013 0,05

2,0

Vesi, Torvelansuon allas, luontoon lähtevä 25.4.2013 <0,03

0,4

Vesi, SEM2B allas, luontoon lähtevä 25.4.2013 <0,03

0,6

 

Eteläisiin vesistöihin juoksutetun veden uraanipitoisuudet

Näyte

Näytteenottopäivä

Kokonaisuraani
(Bq/l)

Kokonaisuraani
(µg/l)

Vesi, Kortelampi neutralointiasema, juoksutettava 9.4.2013 <0,03 0,5
Vesi, juoksutusojan ja Lumijoen risteys 4.4.2013 0,03 1,3
Vesi, Kortelampi neutralointiasema, juoksutettava 3.4.2013 <0,03 0,9
Vesi, Kortelampi neutralointiasema, juoksutettava 26.3.2013 0,03 1,3


Pohjoisen vesistöihin juoksutetun veden uraanipitoisuudet

Näyte

Näytteenottopäivä

Kokonaisuraani
(Bq/l)

Kokonaisuraani
(µg/l)

Vesi, Kuusilampi lähtevä (mittauskaivot) 3.4.2013 0,04

1,7

Vesi, Kuusilampi lähtevä (purkuventtiili) 3.4.2013

0,04

1,6

Vesi, Tammalampi (neutralointiasema) 3.4.2013 <0,03

0,7

Vesi, Tammalampi ruoppauspaikka (neutralointiasema) 3.4.2013

0,03

1,0

Vesi, Maauimala (kierrätysputki) 3.4.2013

<0,03

0,5

Vesi, avolouhos (raakavesi ennen vedenkäsittelyä) 3.4.2013

23,9

960

Vesi, Kuusilampi purkuventtiilin putken suulta otettu näyte 20.3.2013 <0,03 0,06
Vesi, Kuusilampi purkukanavasta otettu näyte 20.3.2013 <0,03 0,07
Vesi, Tammalampi (neutralointiasema) 20.3.2013 0,04 1,8
Vesi, Tammalampi ruoppauspaikka (neutralointiasema) 20.3.2013 <0,03 0,83
Vesi, Maauimala 20.3.2013 <0,03 0,29
Purovesi, Härkäpuro 20.3.2013 0,03 1,2
Vesi, avolouhos (raakavesi ennen vedenkäsittelyä) 20.3.2013 13,0 520

 

Härkäpurosta 20.3.2013 kerätyn vesinäytteen radiumin, lyijyn ja poloniumin aktiivisuuspitoisuudet

Mitatut aktiivisuuspitoisuudet ovat pieniä, ja edustavat normaalia luonnossa esiintyvää tasoa.

Ra-226 (radium) 0,07 ± 0,02 Bq/l 
Pb-210  (lyijy)  0,04 ± 0,01 Bq/l
Po-210 (polonium) <0,002 Bq/l

 

Luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia maaperän pohjavedessä

Radionuklidi  

Aineiston keskiarvo   

Korkein mitattu pitoisuus   

Rn-222 (Bq/l) 71 3600
Ra-226 (Bq/l) 0,01 2,0
U-234 (Bq/l) 0,12 1,5
U-238 (Bq/l) 0,11 1,1

U-238 (µg/)

8,8 88
Pb-210 (Bq/l) 0,04 1,4
Po-210 (Bq/l) 0,02 1,3

 

Näyte

Näytteenottopäivä

Kokonaisuraani
(Bq/l)

Kokonaisuraani
(µg/l)

Vesi, Kuusilampi purkuventtiilin putken suulta otettu näyte

6.3.2013

<0,03

<1

Vesi, Kuusilampi purkukanavasta otettu näyte

6.3.2013

<0,03

<1

Vesi, Kuusilampi purkuventtiilin putken suulta otettu näyte

6.3.2013

<0,03

0,02

Vesi, Kuusilampi purkukanavasta otettu näyte

6.3.2013

<0,03

0,06

Vesi, Kuusilampi purkuventtiilin putken suulta otettu näyte

7.3.2013

<0,03

0,04

Vesi, Kuusilampi purkukanavasta otettu näyte

7.3.2013

<0,03

0,10

Vesi, Kuusilampi purkuventtiilin putken suulta otettu näyte

7.3.2013

<0,03

0,02

Vesi, Kuusilampi purkukanavasta otettu näyte

7.3.2013

<0,03

0,05

Vesi, Tammalampi (neutralointiasema)

6.3.2013

0,05

2,0

Vesi, Tammalampi ruoppauspaikka (neutralointiasema)

6.3.2013

0,03

1,0

Vesi, Tammalampi (neutralointiasema)

7.3.2013

0,03

1,2

Vesi, Tammalampi  ruoppauspaikka (neutralointiasema)

7.3.2013

0,03

1,0

Vesi, Maauimala

7.3.2013

0,03

1,2

Purovesi, Härkäpuro

6.3.2013

<0,03

<1

Purovesi, Härkäpuro

7.3.2013

0,03

1,1

Purovesi, Härkäpuro

7.3.2013

<0,03

0,50

Vesi, avolouhos (raakavesi ennen vedenkäsittelyä)

7.3.2013

21,7

870