Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Ympäristövahinko

Ympäristövahinko

Marraskuun 4. päivänä 2012 Sotkamon Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta alkoi vuoto, jonka seurauksena ympäristöön pääsi uraanipitoista vettä. Suurin osa vuodosta saatiin pysäytettyä kaivosalueelle, mutta osa pääsi luonnon vesiin.

Ympäristövahingon seurauksena edellisen säteilylain 592/1991 aikana 2012-2018 Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta katsottiin säteilytoiminnaksi, ja STUK on valvonut vesien uraanipitoisuutta kaivosalueella ja sen ympäristössä. STUKin ottamien näytteiden tulokset on julkaistu näillä sivuilla. Merkittävää ympäristövahingosta johtuvaa luonnonsäteilyaltistusta ei päässyt syntymään, koska päästöjä rajoitettiin ja vesienhallintaan tehtiin parannuksia.

Keskusvedenpuhdistamon, purkuputken ja muiden päästöjä rajoittavien toimien käyttöönoton jälkeen merkittäviä luonnon radioaktiivisten aineiden päästöjä kaivosalueen ympäristöön ei ole tapahtunut. Ympäristöön laskettavien vesien uraanipitoisuutta rajoitetaan ympäristöluvan perusteella. Nykyisen säteilylain 859/2018 mukaisen selvityksen perusteella Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta ei ole säteilytoimintaa vaan luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa, koska arvioidut altistukset ovat viitearvoja pienempiä.

Terrafame Oy tarkkailee Talvivaaran kaivoksen ympäristön tilaa ympäristölupaan liittyvän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailun tulokset löytyvät Terrafame Oy:n omilta internetsivuilta. STUK seuraa ympäristötarkkailun tuloksia ja tekee tarvittaessa tarkastuksia ja selvityspyyntöjä.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä