Terrafamen kaivos

Valtioneuvosto myönsi maaliskuussa 2012 Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Valtioneuvosto myönsi 1.3.2012 Talvivaara Sotkamo Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Valtioneuvosto katsoi, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 5.12.2013 antamallaan päätöksellä nro 3825/2013 valtioneuvoston päätöksen ja palautti asian valtioneuvostolle käsiteltäväksi. Toistaiseksi asiasta ei ole tehty uutta päätöstä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut uraanin talteenottolaitokselle ympäristöluvan muuttamalla Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa (lupapäätös 30.4.2014, Nro 36/2014/1, Dnro PSAVI/58/04.08./2011). Samoin Tukes on 18.8.2014 antanut uraanilaitokselle kemikaaliluvan muuttamalla 6.6.2008 tekemäänsä lupapäätöstä 30114/36/2008.  
 
Uraanin talteenottolaitoksen käyttöönottaminen edellyttää valtioneuvoston myöntämän luvan lisäksi myös Säteilyturvakeskuksen käynnistyslupaa.

Jaa tämä sivu

Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia