Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

Sotkamossa kaivostoimintaa harjoittava Terrafame Oy jätti valtioneuvostolle hakemuksen uraanituotannon aloittamisesta kaivoksella 31.10.2017. Yhtiö toimitti keväällä 2018 STUKille uraanituotantoa koskevat hakemusaineistot, joista STUK on laatinut turvallisuusarvion ja lausunnon.

STUK jätti lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle 10.6.2019. Siinä STUK toteaa, että toiminnan aloittamiselle ei ole säteilyturvallisuuden kannalta estettä. Helmikuussa 2020 yhtiö sai valtioneuvoston luvan uraanin talteenottoon. Luvasta tuli lainvoimainen 24.6.2021 lupaan liittyneen valituskäsittelyn päätyttyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. STUK tekee kuitenkin vielä kaivokselle tarkastuksen ennen uraanituotannon aloittamista. Tarkastuksen tuloksesta riippuu, myöntääkö STUK uraaninerotuslaitokselle käynnistysluvan.

Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö