Terrafamen kaivos

Valtioneuvosto myönsi maaliskuussa 2012 Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Valtioneuvosto myönsi 1.3.2012 Talvivaara Sotkamo Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Valtioneuvosto katsoi, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 5.12.2013 antamallaan päätöksellä nro 3825/2013 valtioneuvoston päätöksen ja palautti asian valtioneuvostolle käsiteltäväksi. Toistaiseksi asiasta ei ole tehty uutta päätöstä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut uraanin talteenottolaitokselle ympäristöluvan muuttamalla Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa (lupapäätös 30.4.2014, Nro 36/2014/1, Dnro PSAVI/58/04.08./2011). Samoin Tukes on 18.8.2014 antanut uraanilaitokselle kemikaaliluvan muuttamalla 6.6.2008 tekemäänsä lupapäätöstä 30114/36/2008.  
 
Uraanin talteenottolaitoksen käyttöönottaminen edellyttää valtioneuvoston myöntämän luvan lisäksi myös Säteilyturvakeskuksen käynnistyslupaa.

Jaa tämä sivu

Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö