Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

Valtioneuvosto myönsi maaliskuussa 2012 Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. STUK lausui TEMille Talvivaaran uraanituotantohankkeesta ja antoi lausuntonsa mm. ympäristövaikutusten arvioinnista. Korkein hallinto-oikeus kumosi 5.12.2013 antamallaan päätöksellä nro 3825/2013 valtioneuvoston päätöksen ja palautti asian valtioneuvostolle käsiteltäväksi.

Kaivosta nykyisin operoiva Terrafame Oy jätti valtioneuvostolle hakemuksen uraanituotannon aloittamisesta kaivoksella 31.10.2017. Yhtiö toimitti keväällä 2018 STUKille uraanituotantoa koskevat hakemusaineistot, joista STUK laatii turvallisuusarvion ja lausunnon TEMille. Jos STUKin lausunto on hyväksyvä, TEM voi viedä lupa-asian valtioneuvoston hyväksyttäväksi. STUK tulee tekemään kaivokselle tarkastuksen ennen uraanituotannon aloittamista. Tarkastuksen jälkeen toiminnan voi aloittaa, jos STUK myöntää käynnistysluvan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut uraanin talteenottolaitokselle ympäristöluvan muuttamalla Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa (lupapäätös 30.4.2014, Nro 36/2014/1, Dnro PSAVI/58/04.08./2011). Samoin Tukes on 18.8.2014 antanut uraanilaitokselle kemikaaliluvan muuttamalla 6.6.2008 tekemäänsä lupapäätöstä 30114/36/2008. 

Uraanin talteenottolaitoksen käyttöönottaminen edellyttää valtioneuvoston myöntämän luvan lisäksi myös Säteilyturvakeskuksen käynnistyslupaa.

Jaa tämä sivu

Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset Kaivoshankkeen luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset ja päätökset

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Antti Kallio / Ylitarkastaja
    puh. +358975988444
  • Kaisa Vaaramaa / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988521