Kaivokset

Kaivos on kaivannaistoiminnan tuotantoyksikkö, jossa louhitaan mineraalia tai malmia. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivostoimintaan luvan. Lisäksi kaivostoimintaa varten tarvitaan muun muassa ympäristölupa, jonka myöntää alueellinen ympäristölupavirasto (AVI). STUK valvoo kaivostoiminnan ja sitä edeltävien valmistelutöiden säteilyturvallisuutta.

Terrafamen kaivos

STUK valvoo Terrafamen kaivoksen (aikaisemmin Talvivaaran kaivos) ympäristön radioaktiivisuutta. Uusia näytteitä otetaan vesistä ja pohjasedimenteistä niin kaivosalueelta kuin kaivosalueen ulkopuoleltakin.

Uraani kaivostoiminnassa -esite

STUKin esitteessä kerrotaan uraanin esiintymisestä, etsinnästä, kaivostoiminnasta sekä kaivos- ja malminrikastustoiminnan jätteistä huolehtimisesta.