Kaivokset Kaivokset

Kaivokset

Kaivokset

Kaivokset

Kaivokset-osioetusivun ingressi

Kaivos on kaivannaistoiminnan tuotantoyksikkö, jossa louhitaan kaivosmineraaleja. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivostoimintaan kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan. Lisäksi kaivostoimintaa varten tarvitaan muun muassa ympäristölupa , jonka myöntää alueellinen ympäristölupavirasto (AVI). STUK valvoo kaivostoiminnan ja sitä edeltävien valmistelutöiden säteilyturvallisuutta, mikäli luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ja kaivostoiminnasta aiheutuva luonnonsäteilyaltistus sitä edellyttävät.

Luonnonsäteily kaivostoiminnassa
Suomenkielinen esite (avautuu Julkariin)
Englanninkielinen esite (avautuu Julkariin)

Osion etusivun tekstinosto Kaivokset Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

STUK valvoo Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen vesien hallintaa ja ympäristön radioaktiivisuutta. Valvonta on kohdistettu pääasiassa vesien uraanipitoisuuden seurantaan kaivosalueella ja kaivosalueen ulkopuolisessa lähiympäristössä.