Kaivokset Kaivokset
Kaivokset

Kaivokset

Kaivokset-osioetusivun ingressi

Kaivos on kaivannaistoiminnan tuotantoyksikkö, jossa louhitaan kaivosmineraaleja. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivostoimintaan kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan. Lisäksi kaivostoimintaa varten tarvitaan muun muassa ympäristölupa , jonka myöntää alueellinen ympäristölupavirasto (AVI). STUK valvoo kaivostoiminnan ja sitä edeltävien valmistelutöiden säteilyturvallisuutta, mikäli luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ja kaivostoiminnasta aiheutuva luonnonsäteilyaltistus sitä edellyttävät.

Osion etusivun tekstinosto Kaivokset Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivos

STUK valvoo Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen vesien hallintaa ja ympäristön radioaktiivisuutta. Valvonta on kohdistettu pääasiassa vesien uraanipitoisuuden seurantaan kaivosalueella ja kaivosalueen ulkopuolisessa lähiympäristössä.