Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi
Elintarvikkeet ja talousvesi

Säteilyannos metsämarjoista ja sienistä

Säteilyannos metsämarjoista ja sienistä

Metsämarjojen cesium-pitoisuudet ovat selvästi pienempiä kuin sienten. Lakassa ja karpalossa voi esiintyä vähän korkeampia pitoisuuksia kuin kuin muissa metsämarjoissa. Samalla alueella kasvupaikkojen erot aiheuttavat vaihtelua marjojen ja sienten pitoisuuksiin. 

Mustikoissa ja puolukoissa cesium-137:n keskipitoisuus on noin 40 becquereliä kilossa. Se tarkoittaa kahdeksan kiloa luonnonmarjoja vuodessa syövälle keskivertokuluttajalle noin 0,004 millisievertin säteilyannosta vuodessa. Annos on 0,1 prosenttia suomalaisen keskimäärin kaikista lähteistä saatavasta säteilyannoksesta, joka on 5,9 millisievertiä vuodessa. Suurimman laskeuman alueelta marjansa poimivan suurkuluttajankin säteilyannos jää verrattain pieneksi, noin 0,1 millisievertiin vuodessa. 

Luonnon radioaktiivisista aineista säteilyannoksen kannalta merkittävimmät luonnon radioaktiiviset aineet ovat lyijy-210 ja polonium-210. Näistä aiheutuva annos marjoja syövälle henkilölle on noin 0,005 millisievertiä vuodessa tai alle. Vastaava annos sieniä syövälle henkilölle on alle 0,003 millisievertiä vuodessa. Luonnontuotteiden kulutus vuodessa on arvioitu olevan sienien osalta 1,5 kg, marjojen osalta 10 kg.

Mustikoita kupissa, jota lapsi pitelee käsissään.

Mustikoita ei kannata jättää metsään ainakaan radioaktiivisten aineiden vuoksi. Marjojen suurkuluttajankin säteilyannos jää varsin pieneksi. 
 

Vaikka sienten cesiumpitoisuudet ovat korkeitakin ja ylittävät myytäville tuotteille suositellun enimmäisrajan, voi niitä käyttää ravinnoksi huoletta. Tavanomaisesta kulutuksesta ei säteilyannosta kerry paljoakaan vuoden aikana. Sienistä saatavasta cesiumista aiheutuva säteilyannos on keskivertokuluttajalle alle 0,01 millisievertiä vuodessa. Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos kaikista lähteistä on noin 5,9 millisievertiä vuodessa. Sienistä saatavan säteilyannoksen suuruuteen vaikuttaa paitsi keruualueen laskeumataso, kulutusmäärä, ja sienilaji myös sienten käsittely ruuaksi valmistettaessa. Esimerkiksi sienten liottaminen ja keittäminen vähentää jopa 80 prosenttia niiden sisältämästä cesiumista.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia