Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi
Elintarvikkeet ja talousvesi

Maito

Ihmisten eniten käyttämät elintarvikkeet ovat maataloustuotteita. Ravintoketjussa ympäristössä olevat radioaktiiviset aineet siirtyvät tehokkaasti rehun kautta maitoon. Maidon kulutus on runsasta, joten maidon radioaktiivisten aineiden seuranta on tärkeää.

Näytteet kerätään meijereistä, jotka sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Riihimäellä ja Seinäjoella. Näytteitä kerätään viikoittain. STUKissa näytteet yhdistetään kuukausittain ja neljännesvuosittain, jonka jälkeen ne analysoidaan.

Meijerimaidon cesium-137-pitoisuudet (Cs-137) ovat korkeimmat niillä alueilla, joille tuli eniten laskeumaa Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta. Pitoisuudet ovat jo lähes samaa tasoa kuin ennen ydinvoimalaitosonnettomuutta. Havaitut pitoisuudet ovat alle tuhannesosan siitä toimenpidetasosta ja elintarvikekaupan raja-arvosta (1000 Bq/l), jota sovelletaan Euroopan unionin alueella säteilyonnettomuuden jälkeisessä tilanteessa (87/3954/Euratom, 89/2218/EEC).