Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi
Elintarvikkeet ja talousvesi

Kasvikset

Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita löytyy kotimaisista kasviksista vähäisiä määriä. Niistä aiheutuva säteilyannos on hyvin pieni.

Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevat pitkäikäiset radioaktiiviset aineet cesium-137 ja strontium-90 näkyvät edelleen pieninä pitoisuuksina kotimaisissa kasviksissa. Vuonna 1986 tapahtuneen cesium-137 -laskeuman epätasainen jakautuminen on havaittavissa kasvisten mittaustuloksissa. Kotimaisten kasvisten sisältämien cesium-137:n ja strontium-90:n aiheuttama säteilyannos on alle prosentin ravinnon kautta saatavasta säteilyannoksesta. 
STUKissa on määritetty kotimaisten kasvisten keinotekoisten radioaktiivisten aineiden (cesium-137 ja strontium-90) pitoisuustasoja sekä pitoisuuksien vaihteluja eri puolilta maata hankituissa kotimaassa tuotetuissa kasviksissa. Tutkitut kasvilajit kattavat yli 90 prosenttia kasvisten kulutuksesta.  Kasvihuonevihanneksista mukana olivat kurkku, tomaatti ja turveruukuissa kasvatettu salaatti.

Avomaan kasvisten cesium-137:n pitoisuudet olivat alle yksi becquereliä kilossa lukuun ottamatta yhtä punajuurinäytettä ja yhtä perunanäytettä, joiden pitoisuudet olivat 1,3 ja 8,1 becquereliä kilossa. Tšernobyl-laskeumaa eniten saaneilla alueilla pitoisuuksien hajonta oli suurinta, mutta näilläkin alueilla suurimmassa osassa näytteistä cesium-137:ää oli alle 0,2 becquereliä kilossa.

Kasvihuonevihannesten cesium-137-pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,1– 9,3  becquereliä kilossa. Korkeimmat pitoisuudet olivat kasvuturvealustalla kasvatetuissa luomusalaateissa.  Strontium-90 määritettiin neljän eniten kulutetun avomaan kasvislajin seoksista. Strontium-90:n pitoisuudet olivat välillä 0,0090,17 becquereliä kilossa.

Kotimaisten kasvisten kulutuksen kautta saatava säteilyannos on pienentynyt noin kymmenesosaan vuosien 1987 ja 1988 vastaaviin annoksiin verrattuna. 

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia