Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi
Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeista aiheutuva säteilyannos on pieni

Elintarvikkeista aiheutuva säteilyannos on pieni

Radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa haittaa kuvaa niistä aiheutuva säteilyannos. Mitä enemmän radioaktiivisia aineita sisältäviä elintarvikkeita syödään ja mitä korkeammat niiden pitoisuudet ovat, sitä suurempi säteilyannos. 

Elintarvikkeiden luonnollinen radioaktiivisuus aiheuttaa suomalaiselle vuodessa kaikkiaan 0,3 millisievertin säteilyannoksen. Juomaveden aiheuttama annos porakaivoveden käyttäjälle on suurin piirtein samansuuruinen kuin elintarvikkeiden aiheuttama annos. Vesilaitosvettä ja maaperänpohjavettä käyttävälle annos on vielä pienempi. Luonnollisella radioaktiivisuudella tarkoitetaan ympäristössä luonnostaan esiintyviä radioaktiivisia aineita, kuten kaliumin isotooppia K-40, uraania, toriumia ja niiden hajoamistuotteita. Keinotekoisten eli ihmisen toiminnallaan aikaansaamien radioaktiivisten aineiden aiheuttama säteilyaltistus on alle 10 prosenttia tästä, noin 0,02 millisievertiä.

Suurin osa ruuan sisältämän cesiumin aiheuttamasta annoksesta tulee luonnosta saatavista elintarvikkeista. Kala, metsämarjat, sienet ja riistaeläinten liha aiheuttavat noin 80 prosenttia ravinnosta saatavasta annoksesta, poronliha noin viisi prosenttia ja maataloustuotteet noin 15 prosenttia. Paljon luonnontuotteita syövän henkilön säteilyannos elintarvikkeista voi olla yli kymmenkertainen keskivertokuluttajaan verrattuna.

Suomalaisten säteilyaltistusta on elintarvikemittausten lisäksi seurattu myös suorien ihmismittausten avulla. Tšernobylin onnettomuuden jälkeen on mitattu korkeimman laskeuman alueella asuvien henkilöiden ryhmää, joista suuri osa käyttää runsaasti luonnosta saatavia elintarvikkeita. Tälle ryhmälle keskimääräinen ravinnon cesiumista aiheutuva annos on noin 0,1 mSv vaihtelun ollessa 0,01–0,5 millisievertiä vuodessa.

Kaikessa ruuassa on myös luonnon omia radioaktiivisia aineita. Niistä merkittävin on kalium-40. Luonnon radioaktiivisista aineista ravinnossa aiheutuu keskimäärin 0,3 millisievertiä vuodessa.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia