Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeet ja juomavesi -osioetusivun ingressi

Elintarvikkeiden luonnollinen radioaktiivisuus aiheuttaa suomalaiselle vuodessa kaikkiaan 0,3 millisievertin säteilyannoksen. Talousveden aiheuttama annos porakaivoveden käyttäjälle on suurin piirtein samansuuruinen kuin elintarvikkeiden aiheuttama annos. Vesilaitosvettä ja maaperänpohjavettä käyttävälle annos on vielä pienempi.

Osion etusivun kuvanosto Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto -esite

alt=

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto -esite

Luonnosta saatavissa elintarvikkeissa on vielä jäljellä Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia.

Tutustu esitteeseen (Julkari.fi)

Osion etusivun kuvanosto Elintarvikkeet Juomaveden radioaktiivisuus -esite

alt=

Juomaveden radioaktiivisuus -esite

Juomavedessä esiintyy luonnosta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Porakaivovedessä radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat keskimäärin kaksikymmentäkertaisia verrattuna verkostovesiin.

Tutustu esitteeseen (Julkari.fi)

Osion etusivun tekstinosto Elintarvikkeet ja juomavesi Ympäristön säteilyvalvonta

Ympäristön säteilyvalvonta ja mittaustulokset

Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran 5-10 vuoden välein toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta. Ympäristön säteilyvalvonnasta kerrotaan STUK valvoo -osiossa.

Osion etusivun tekstinosto Elintarvikkeet Talousveden radioaktiivisuusmittaus

Talousveden radioaktiivisuusmittaukset

Säteilyaltistuksen kannalta veden tärkein radioaktiivinen aine on radon. Tietoa talousveden radioaktiivisuusmittauksesta löytyy Palvelut-osiosta.