Elintarvikkeet ja talousvesi Elintarvikkeet ja talousvesi
Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeet ja juomavesi -osioetusivun ingressi

Elintarvikkeiden luonnollinen radioaktiivisuus aiheuttaa suomalaiselle vuodessa kaikkiaan 0,3 millisievertin säteilyannoksen. Talousveden aiheuttama annos porakaivoveden käyttäjälle on suurin piirtein samansuuruinen kuin elintarvikkeiden aiheuttama annos. Vesilaitosvettä ja maaperänpohjavettä käyttävälle annos on vielä pienempi.

Osion etusivun tekstinosto Elintarvikkeet ja juomavesi Ympäristön säteilyvalvonta

Ympäristön säteilyvalvonta ja mittaustulokset

Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran 5-10 vuoden välein toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta. Ympäristön säteilyvalvonnasta kerrotaan STUK valvoo -osiossa.

Osion etusivun tekstinosto Elintarvikkeet Talousveden radioaktiivisuusmittaus

Talousveden radioaktiivisuusmittaukset

Säteilyaltistuksen kannalta veden tärkein radioaktiivinen aine on radon. Tietoa talousveden radioaktiivisuusmittauksesta löytyy Palvelut-osiosta.