Elintarvikkeiden valvonta ja enimmäisarvot

Elintarvikkeiden valvonta ja enimmäisarvot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella. STUK valvoo elintarvikkeiden radioaktiivisuutta. Elintarvikevalvonnalla STUK varmentaa, että tuotteet ovat säteilyn osalta turvallisia ihmisten käytettäväksi. Elintarvikkeiden ja veden radioaktiivisuuden valvonta on osa ympäristön säteilyvalvontaa. Tuloksista saadaan tietoa myös säteilytilanteiden varalle.

Säteilyn kannalta merkittävimmät elintarvikeryhmät ovat luonnontuotteet ja juomavesi. Luonnontuotteita ovat metsäympäristöstä hankittavat marjat, sienet, liha, riista ja sisävesistöjen kalat. Ravitsemuksen kannalta maataloustuotteet ovat myös tärkeä elintarvikeryhmä. Radioaktiivisen laskeuman kulkeutumista niihin on selvitetty laajasti vuosikymmenien ajan. Radioaktiivisuuden ajalliset muutokset eri tuoteryhmissä osataan tarvittaessa ennustaa laskeumatilanteista saadun tiedon perusteella. 

Elintarvikkeiden enimmäisarvot

EU-alueelle tuotavien elintarvikkeiden cesium-137:n pitoisuusraja on neuvoston asetuksessa 600 becquereliä kiloa kohden (Bq/kg) (asetus 733/2008, asetus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun asetuksella 1048/2009). EU:n komission suosituksen mukaan luonnonvaraisten elintarvikkeiden kaupassa EU-alueella on noudatettava tätä samaa pitoisuusrajaa (suositus 2003/274/Euratom).

Elintarvikkeiden säteilyttäminen

Elintarvikkeita voidaan säteilyttää, jotta niiden säilyvyys paranisi. Elintarvikkeiden radioaktiivisuus ja säteilytys ovat eri asioita. Säteilytys ei tee elintarvikkeista radioaktiivisia. Elintarvikevirasto Evira johtaa ja ohjaa säteilytettyjen elintarvikkeiden valvontaa. Niiden tuontia valvoo Suomessa Tullilaboratorio. 

 

Muualla palvelussa

STUKin toteuttamassa ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa seurataan muun muassa elintarvikkeiden, juomaveden ja maidon radioaktiivisuustasoja sekä arvioidaan niiden kautta aiheutuvaa säteilyaltistusta. Tutustu tuloksiin STUK valvoo -osiossa:

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö