Elintarvikkeet ja juomavesi

Elintarvikkeiden luonnollinen radioaktiivisuus aiheuttaa suomalaiselle vuodessa kaikkiaan 0,3 millisievertin säteilyannoksen. Juomaveden aiheuttama annos porakaivoveden käyttäjälle on suurin piirtein samansuuruinen kuin elintarvikkeiden aiheuttama annos. Vesilaitosvettä ja maaperänpohjavettä käyttävälle annos on vielä pienempi.

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto -esite

Luonnosta saatavissa elintarvikkeissa on vielä jäljellä Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia.
Tutustu esitteeseen (Julkari.fi)

Juomaveden radioaktiivisuus -esite

Juomavedessä esiintyy luonnosta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Porakaivovedessä radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat keskimäärin kaksikymmentäkertaisia verrattuna verkostovesiin.
Tutustu esitteeseen (Julkari.fi)

Ympäristön säteilyvalvonta ja mittaustulokset

Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran 5-10 vuoden välein toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta. Ympäristön säteilyvalvonnasta kerrotaan STUK valvoo -osiossa.

Juomaveden radioaktiivisuusmittaukset

Säteilyaltistuksen kannalta veden tärkein radioaktiivinen aine on radon. Tietoa juomaveden radioaktiivisuusmittauksesta löytyy Palvelut-osiosta.