Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ympäristön radioaktiivisuuden valvonta Suomessa EU:n vaatimusten mukaista

Ympäristön radioaktiivisuuden valvonta Suomessa EU:n vaatimusten mukaista

19.6.2017 klo 11:43
Verkkouutinen

Loppuraportti Euroopan komission arviointiryhmän tarkastuskäynnistä on valmistunut. Tarkastuksessa todettiin, että Suomessa ympäristön radioaktiivisuuden valvonta vastaa hyvin sille asetettuja vaatimuksia sekä Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan määräyksiä. Raportissa kiinnitettiin huomiota siihen, että STUKin ympäristön radioaktiivisuuden valvonta vaatii riittävät henkilöstöresurssit ja erittäin korkeaa henkilöstön osaamisen tasoa.

Euroopan komission arviointiryhmä tarkasti 29.9. - 2.10.2015 Säteilyturvakeskuksen (STUK) toteuttaman Suomen kansallisen ympäristön radioaktiivisuuden valvontaohjelman sekä Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristön ja päästöjen säteilyvalvonnan. Tarkastus perustuu Euratom-sopimukseen ja se toteutetaan seitsemän vuoden välein.

Tarkastuksen tarkoituksena on riippumaton arvio jäsenvaltion radioaktiivisuuden valvontajärjestelyjen riittävyydestä. Suomen alueen ympäristön radioaktiivisuustasojen valvontaan kuuluu ilman, laskeuman, muiden ympäristönäytteiden ja elintarvikkeiden valvonta sekä ilmassa kulkeutuvien ja nestemäisten ydinvoimalaitosten ympäristöpäästöjen valvonta.

STUKissa ryhmä tutustui Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston laboratorioiden toimintaan, radioaktiivisuuden määrittämiseen käytettyihin menetelmiin ja radioaktiivisuuden valvonnassa käytettäviin laitteistoihin ja tulosten raportointiin. Arviointiryhmä vieraili myös Loviisan ydinvoimalaitoksella, jossa se tutustui voimalaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen valvontaan, niiden analysointiin ja säteilyvalvonta-asemiin, sekä oli mukana ympäristönäytteiden otossa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että toimintamme laatu on komission arvion mukaan hyvällä tasolla. Jotta ympäristövalvonta pystytään hoitamaan jatkossakin hyvin, on sille oltava riittävät resurssit ja osaavat työntekijät myös tulevaisuudessa,” sanoo STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtaja Tarja K. Ikäheimonen.

Lisätietoja:

Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596

Tärkeimmät johtopäätökset Euroopan komission arviointiryhmän tarkastuskäynnistä

Säteily ympäristössä