Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus pienentynyt

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus pienentynyt

27.3.2014 klo 12:00
Tiedote

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyannokset olivat vuonna 2013 kaikkien aikojen pienimmät sekä Loviisassa että Olkiluodossa. Myös terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa työntekijöiden vuosiannokset pienenivät edellisvuodesta.

Etenkin ydinvoimalaitoksilla säteilytyöntekijöiden annokset ovat pienentyneet selkeästi myös pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vaikka säteilytyöntekijöiden määrä on laitoksilla kasvanut lähes 20 prosenttia kymmenessä vuodessa, oli työntekijöiden säteilyannosten summa vuonna 2013 noin 70 prosenttia pienempi kuin vuonna 2004.

Ydinenergian käytössä on tyypillistä, että työntekijöiden annokset vaihtelevat vuosittain huomattavasti vuosihuoltojen laajuudesta ja laadusta riippuen. Viime vuoden ennätyksellisen pientä yhteenlaskettua vuosiannosta selittääkin osittain se, että Loviisan laitoksella ei tällä kertaa tehty laajoja huoltotöitä. Molemmilla laitosyksiköillä toteutettiin vain lyhyet polttoaineenvaihtoseisokit, jotka olivat työmääriltään vähäisiä.

Pidemmällä aikavälillä annosten pieneneminen kertoo kuitenkin myös ydinvoimalaitosten säteilyturvallisuuden pitkäjänteisestä parantamisesta. Laitoksilla on esimerkiksi lisätty säteilyturvallisuuskoulutusta, kehitetty erilaisia säteilyvalvontaan liittyviä tietokoneohjelmia, muutettu työskentelytapoja tehokkaammiksi ja pyritty pienentämään järjestelmien aktiivisuuksia. Kaikki nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet annoksiin.

Myös terveydenhuollossa säteilytyöntekijöiden yhteenlaskettu annos on vuosien kuluessa pienentynyt. Terveydenhuollossa työntekijöiden altistusta on vähentänyt säteilysuojuksien lisääntynyt käyttö mutta ennen kaikkea se, että röntgentutkimukset, jotka altistavat myös henkilökuntaa säteilylle, pyritään yhä useammin korvaamaan magneetti- ja ultraäänikuvauksilla. Esimerkiksi vuosien 2008 ja 2011 väillä magneettikuvausten määrä nousi noin 37 prosenttia. Tämä korvaavien tutkimus- ja hoitomuotojen käytön lisääntyminen näkyy annosseurannassa olevien työntekijöiden määrän vähenemisenä.

Säteilyturvakeskus pitää valtakunnallista rekisteriä säteilytyöntekijöille sekä lentohenkilökunnalle aiheutuneista säteilyannoksista. Henkilökohtaisen säteilyaltistuksen määrittämiseksi annosmittaria käytti viime vuonna noin 11 540 työntekijää. Näistä 5 100 työskenteli terveydenhuollossa, 3 715 ydinvoimalaitoksissa, 1 329 teollisuudessa, 727 tutkimuksessa ja 636 eläinlääkinnässä. Lisäksi säteilyaltistus määritettiin laskennallisesti 3 780:lle lentokoneiden ohjaamo- ja matkustamotyöntekijälle, jotka altistuvat korkealla lentäessään auringosta ja muualta avaruudesta peräisin olevalle kosmiselle säteilylle.

Yhdenkään työntekijän efektiivinen annos ei vuonna 2013 ylittänyt annosrajoja. Suurin vuosiannos, 8,6 millisievertiä, kirjattiin ydinenergian käytössä. Säteilyn käytössä suurin annos oli 6,6 millisievertiä.

Työntekijän työssään saama koko keholle laskettu säteilyannos ei saa viiden vuoden aikana olla yli 100 millisievertiä, eli vuosittainen annosraja on keskimäärin 20 millisievertiä. Yhtenäkään vuonna annos ei saa ylittää 50 millisievertiä. Lentohenkilöstön laskettu annos ei saa nousta yli 6 millisievertin vuodessa.

Lisätietoja:
Annosrekisteri: tarkastaja Riina Alén, puh. (09) 759 88 326
Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilysuojelu: ylitarkastaja Jukka Sovijärvi, puh. (09) 759 88 519
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

KORJAUS 28.3.2014: Terveydenhuollossa henkilökohtaisen säteilyaltistuksen määrittämiseksi annosmittaria käytti viime vuonna 5 100 työntekijää, ei 3 953, kuten tiedotteessa alunperin luki.

Säteily työssä
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:29