Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ydinvoimalaitosten tuoteväärennöksiä koskevat tarkentavat selvitykset jatkuvat

Ydinvoimalaitosten tuoteväärennöksiä koskevat tarkentavat selvitykset jatkuvat

4.1.2017 klo 11:30
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) edellytti viime kesäkuussa, että suomalaiset ydinvoimayhtiöt Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) selvittävät, onko niiden ydinvoimalaitoksille tullut laitteita, joiden materiaalien laadusta ei voida olla täysin varmoja.

Selvityspyynnön syynä oli ranskalaisen Areva-yhtiön ilmoitus, jonka mukaan Ranskan ja mahdollisesti muidenkin maiden ydinvoimalaitoksiin toimitettujen laitteiden osien valmistuksen ja tarkastuksen dokumentaatiossa on puutteita, laiminlyöntejä ja väärennöksiä.

Fortum ja TVO ovat kesästä alkaen selvittäneet, mitä laitteita epäilyksen alaisilta laitetoimittajilta on voinut tulla suomalaisille voimalaitoksille.

Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden 1 ja 2 osalta TVO antoi selvityksen STUKille lokakuun lopussa. Selvityksen mukaan käyville laitosyksiköille toimitetuissa osissa ei ole väärennöksiä ja kaikki tarkastetut laitteet ovat olleet vaatimusten mukaisia.

Loviisan ydinvoimalaitosta koskevan selvityksen STUK sai Fortumilta joulukuun lopussa. Sen mukaan puutteellista tai väärennettyä dokumentaatiota ei ole tähän mennessä löytynyt, mutta selvityksiä joudutaan tietyin osin vielä jatkamaan, sillä tarkastaminen on hankalaa ja vie aikaa. Lisätietoja odotetaan 31.3.2017 mennessä.

Myös TVO jatkaa selvityksiä rakenteilla olevan Olkiluodon kolmosyksikön osalta. Selvitykset kohdistuvat ranskalaiseen Le Creusot -tehtaaseen, jossa tehtyjä laiteosia on asennettu OL3:lle. Osat kuuluvat reaktorin primääripiiriin eli ovat turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä.

Toimistopäällikkö Martti Vilpas STUKista muistuttaa, että TVO on valvonut osien valmistamista tehtaalla. Myös STUK on valvonut osien valmistamista ja testausta sekä tarkastanut osat asennusten yhteydessä. Näin ollen Vilpas ei pidä todennäköisenä, että laadussa voisi olla merkittäviä ongelmia. ”Pienimmällekään epäilykselle ei kuitenkaan saa olla sijaa, joten TVO:n ja laitostoimittajan on selvitettävä asia juurta jaksain”, hän toteaa. Hyväksyttävä selvitys on edellytys sille, että laitos voi saada käyttöluvan. STUK edellyttää tarkentavien selvitysten valmistumista 30.4.2017 mennessä.

STUKin selvityspyyntö: OL3 - Primääripiirin pääkomponenttien valmistus Le Creusot -tehtaalla

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Ydinturvallisuus
Päivitetty
3.3.2017 klo 15:49