Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet) päivittyvät – muutoksilla ei ole vaikutusta vaadittavaan turvallisuustasoon

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet) päivittyvät – muutoksilla ei ole vaikutusta vaadittavaan turvallisuustasoon

21.2.2019 klo 10:02
Verkkouutinen

Suomalainen ydinturvallisuussäännöstö käy läpi laajaa päivityskierrosta. Kevään aikana STUK uudistaa ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet), joilla STUK esittää yksityiskohtaisia vaatimuksia ydinlaitoksille. Ohjemuutokset hyödyttävät myös laitevalmistajia, joiden hallinnollinen taakka kevenee: esimerkiksi sarjavalmisteisten laitteiden hyväksynnät helpottuvat. Merkittäviä muutoksia ydinvoimalaitosten turvallisuusvaatimuksiin ei ole tulossa.

YVL-ohjeet päivitetään osana koko ydinturvallisuussäännöstön päivitystä, jonka taustalla ovat muutokset kansainvälisessä ja kansallisessa säännöstössä: ydinturvallisuusdirektiivin täydennyksen, säteilysuojeludirektiivin ja ydinjätedirektiivin toimeenpano, painelaitelainsäädännön ja rakentamismääräysten päivitykset sekä  Länsi-Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (WENRA) määrittämät referenssitasojen päivitykset. YVL-ohjeita on kaikkiaan 45 ja päivitetyt ohjeet tullaan julkaisemaan pääosin alkuvuonna 2019.

”Säännöspäivitykset eivät useimmissa tapauksissa ole sisällöllisesti kovin suuria, mutta koko ydinturvallisuusohjeisto on saatettava vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä. Samalla kun pyrimme jatkossakin varmistumaan ydinlaitosten turvallisuudesta, on käytetty myös mahdollisuus sujuvoittaa työtä ja pienentää luvanhaltijoiden hallinnollista taakkaa selkeyttämällä menettelyjä ja vaatimuksia”, kertoo Säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitosten valvonta -osaston johtaja Kirsi Alm-Lytz.

Hallinnollisen taakan keveneminen hyödyttää esimerkiksi laitteiden ja niiden varaosien hankintaa. Jatkossa sarjavalmisteisten tuotteiden hyväksyttämisessä ydinlaitoskäyttöön on valittavana useampia vaihtoehtoja aiempaan verrattuna.

Ohjeet lausunnolla    

Lähes kaikki ohjeluonnokset ovat olleet jo lausuntokierroksella. Luonnokset on myös julkaistu STUKin nettisivuilla. Tänä vuonna lausunnoille lähetetään vielä viisi vanhaa ja kaksi kokonaan uutta YVL-ohjetta.

”Lausuntokierrosten aikana olemme käyneet hyvää keskustelua toiminnanharjoittajien kanssa. Kaikkiaan olemme saaneet ohjeisiin noin 5000 muutosehdotusta, joista yli 60 prosenttia on hyväksytty toteutettavaksi. Selkeät vaatimusten muotoilut ja tarkoituksenmukaiset menettelyt hyödyttävät kaikkia osapuolia – luvanhaltija vastaa kuitenkin turvallisuusvaatimusten täyttämisestä”, Alm-Lytz toteaa.

Aikataulu

Helmikuun 20 päivänä julkaistiin kuusi päivitettyä ohjetta (YVL A.2, A.7, A.8, A.9, A.10 ja E.5) ja maaliskuussa julkaistaan seuraavat ohjeet. Suurin osa ohjeista julkaistaan kevään aikana.

YVL-ohjeet STUKin sivuilla.

Lisätietoja:
johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
säännöstökoordinaattori Anne Weltner, puh. (09) 759 88 205
etunimi.sukunimi@stuk.fi
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Ydinturvallisuus
Päivitetty
21.2.2019 klo 11:33