Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ydinenergialaki muuttuu ja STUK antaa uusia määräyksiä 15.12.

Ydinenergialaki muuttuu ja STUK antaa uusia määräyksiä 15.12.

14.12.2018 klo 13:47
Verkkouutinen

Joulukuun viidentenätoista päivänä tulee voimaan kolme päivitettyä STUKin ydinlaitoksia koskevaa määräystä. STUK antaa nämä toiminnan harjoittajia sitovat määräykset samaan aikaan, kun Suomen uusi säteilylaki ja ydinenergialain muutos astuvat voimaan. STUKin määräykset täydentävät lakeja eli antavat ydinlaitoksista vastuussa oleville yhtiöille sitovia määräyksiä.

Johtava asiantuntija Seija Suksi Säteilyturvakeskuksesta kertoo, että ydinenergialain nojalla annettavista uusista määräyksistä yksi koskee ydinvoimalaitoksen turvallisuutta, toinen ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä ja kolmas ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta.

Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevissa määräyksissä tarkennetaan ydinlaitoksen työntekijöiden ja ympäristön väestön säteilyannosten seurantaa ja päästöjen valvontaa koskevia vaatimuksia. Määräyksiin tarvittiin muutoksia myös sen takia, että  ydinenergialakiin on tuotu uutena lupavaiheena ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto. Määräysten soveltamisaloja on samalla tarkennettu sekä selvennetty yksittäisiä vaatimuksia. Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä koskevan määräyksen lisäykset koskevat säteilylaissa määriteltyjä säteilyvaaratyöntekijöitä ja –avustajia sekä näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden huomioimista valmiusjärjestelyissä ja perehdytyksessä.

Kolmen ydinenergialain nojalla annettavan määräyksen lisäksi STUK antaa 15. joulukuuta säteilylain ja ydinenergialain nojalla myös uuden määräyksen radioaktiivisten aineiden vapaarajoista ja radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajoista.

Johtava asiantuntija Seija Suksi toteaa, että uudet määräykset tulevat voimaan heti, mutta suuria vaikutuksia ydinvoimalaitosten toimintoihin niillä ei ole. Jotkut käytännön muutoksista johtuvat uudesta säteilylaista. Esimerkiksi se, että ydinlaitoksen luvanhaltijan on nimettävä organisaatioonsa säteilyturvallisuusvastaava.

EU:n direktiivit lakien ja STUKin määräysten taustalla

Uudella säteilylailla ja ydinenergialain muutoksella tuodaan Suomen kansalliseen lainsäädäntöön EU:n säteilyturvallisuusdirektiivin ja ydinturvallisuusdirektiivin vaatimuksia.

Säteilyturvallisuusdirektiivin (BSS) ydinenergian käyttöön sovellettavilla vaatimuksilla on vaikutuksia kaikkiin kolmeen päivitettyyn ydinenergialain nojalla annettavaan STUKin määräykseen.

Ydinturvallisuusdirektiivin täydennyksen aiheuttamien lakimuutosten vaikutukset STUKin määräyksiin ovat sen sijaan vähäiset, sillä ne on huomioitu jo aiemmin. Ydinturvallisuusdirektiivin toimeenpanoon liittyen STUK lisäsi valmiusjärjestelyjä koskevaan määräykseensä luvanhaltijan velvollisuuden varautua ulkoisen avun vastaanottamiseen valmiustilanteessa.


Määräykset suomeksi:
MÄÄRÄYS STUK Y/1/2018,  Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
http://www.finlex.fi/data/normit/42423/STUK-Y-1-2018_perust.fi.pdf

MÄÄRÄYS STUK Y/2/2018: Säteilyturvakeskuksen määräys Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
http://www.finlex.fi/data/normit/42424/STUK-Y-2-2018_perust.fi.pdf

MÄÄRÄYS STUK Y/4/2018: Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
http://www.finlex.fi/data/normit/42426/STUK-Y-4-2018_perust.fi.pdf

Määräykset ruotsiksi:
FÖRESKRIFT  STUK  Y/1/2018: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid kärnkraftverk
http://www.finlex.fi/data/normit/42428/STUK-Y-1-2018_perust.sv.pdf

FÖRESKRIFT  STUK  Y/2/2018: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk
http://www.finlex.fi/data/normit/42429/STUK-Y-2-2018_perust.sv.pdf

FÖRESKRIFT STUK Y/4/2016: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
http://www.finlex.fi/data/normit/42431/STUK-Y-4-2018_perust.sv.pdf

Määräykset englanniksi:
REGULATION STUK Y/1/2018 Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of a Nuclear Power Plant
http://www.finlex.fi/data/normit/42574/STUK-Y-1-2018_perust.en.pdf

REGULATION STUK Y/2/2018 Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant
http://www.finlex.fi/data/normit/42575/STUK-Y-2-2018_perust.en.pdf

REGULATION STUK Y/4/2018 Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of Disposal of Nuclear Waste
http://www.finlex.fi/data/normit/42578/STUK-Y-4-2018_perust.en.pdf

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
17.12.2018 klo 09:49
Tekstiä korjattu, ydinturvallisuslaki-sanat korjattu ydinenergialaiksi.