Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ydinenergia- ja säteilylain uudistukset lisäävät STUKin valtuuksia

Ydinenergia- ja säteilylain uudistukset lisäävät STUKin valtuuksia

22.5.2015 klo 15:00
Verkkouutinen

Tasavallan presidentti vahvisti lait ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta 22.5.2015. Säteilyturvakeskuksen (STUK) toimivaltaa laajennetaan ydinlaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnassa ja sitovien teknisluontoisten määräysten antamisessa.

Ydinenergialain muutosten perusteella STUK voi antaa laissa säädetyn valtuuden puitteissa teknisluontoisia määräyksiä turvallisuutta koskevissa asioissa. Nykyiset valtioneuvoston asetukset korvautuvat pääosin STUKin määräyksillä.

Vastaavasti säteilylain muutosten perusteella STUK voi antaa säteilyn käytön turvallisuutta koskevia sitovia määräyksiä asioissa, joihin laissa säädetään valtuus.

Ydinenergialakiin lisättiin myös säännökset siitä, että STUKin lausunnoissa esitetyt ydinturvallisuutta koskevat ehdotukset on otettava huomioon harkittaessa valtioneuvoston periaatepäätöksiin ja myönnettäviin ydinlaitoslupiin sisällytettäviä ehtoja.

Ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua ja jätehuoltovelvolliselta perittävää maksua (VYR-maksu) korotetaan määräajaksi ydinturvallisuus- ja ydinjätehuollon tutkimuksen infrastruktuurin kehittämiseksi.

Lait tulevat voimaan 1.7.2015 lukuun ottamatta ydinenergialain määräyksenantovaltuuksia ja VYR-maksujen korotuksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja:

Johtaja Hannu Koponen, puh. (09) 759 88 202
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

STUK
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:52