Sisältöjulkaisija

null Voivatko Tshernobylin ympäristön maastopalot vaikuttaa säteilytilanteeseen Suomessa?

Voivatko Tshernobylin ympäristön maastopalot vaikuttaa säteilytilanteeseen Suomessa?

17.5.2021 klo 09:37

Tshernobylin tuhoutuneen ydinvoimalaitoksen läheisyydessä Ukrainassa on ajoittain metsäpaloja. Alueen maaperässä ja kasvillisuudessa on onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia (Cs-137), jota voi vapautua paloissa ilmaan pieniä määriä. Paloalueen lähellä voidaan ulkoilmasta otetuissa näytteissä havaita selvästi normaalista poikkeavia määriä radioaktiivisia aineita. Määrät eivät ole kuitenkaan olleet niin suuria, että alueella olisi pitänyt tehdä toimenpiteitä väestön suojaamiseksi.

Palossa vapautuvat aineet voivat kulkea pitkiä matkoja ja teoriassa on mahdollista, että niitä havaittaisiin vähäisiä määriä Suomessakin. Ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta haitallisia määriä Ukrainan metsäpaloista peräisin olevaa radioaktiivisuutta ei tänne voi kuitenkaan tulla.

Palopaikalla pitoisuudet saattavat olle sellaisia, että palon sammuttajien pitää ottaa ne työssään huomioon. Matkalla Suomeen pitoisuudet laimenisivat joka tapauksessa häviävän pieniksi. Osa sataa matkalla maahan ja loput sekoittuvat hyvin suureen määrään ilmaa.

Säteilyturvakeskus seuraa jatkuvasti ilman radioaktiivisuutta. Ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta seurataan kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Tämän valvonnan tulokset STUK julkaisee www-sivullaan Ulkoilman radioaktiiviset aineet. Mittauksissa havaitaan äärimmäisen pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

STUKilla on myös koko maan kattava automaattinen säteilyvalvontaverkko, jossa on 255 mittausasemaa. Asemien mittaustulokset päivittyvät STUKin Säteilytilanne tänään -sivulle.
 

Säteily ympäistössä
Päivitetty
17.5.2021 klo 12:51