Sisältöjulkaisija

null Voiko uraanin porauksessa tai kaivoksessa tapahtua onnettomuus?

Voiko uraanin porauksessa tai kaivoksessa tapahtua onnettomuus?

13.8.2015 klo 11:05

Uraaniporauksiin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Uraanikaivostoimintaan liittyvät samat riskit kuin muuhun kaivostoimintaan, esimerkiksi sortumat ja tulipalot. Lisäksi voi sattua ympäristövahinkoja lietealtaiden vuotojen takia.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:05