Sisältöjulkaisija

null Voiko radioaktiivinen kivipöly altistaa työntekijän säteilylle maanrakennusalalla kiviaineksen murskausprosessissa?

Voiko radioaktiivinen kivipöly altistaa työntekijän säteilylle maanrakennusalalla kiviaineksen murskausprosessissa?

13.8.2015 klo 11:21

Se kuinka paljon työntekijät altistuvat säteilylle, riippuu kiviaineksen aktiivisuuspitoisuuksista, pölyn määrästä hengitysilmassa ja työskentelyajasta. Pölyn lisäksi työntekijä voi altistua murskattavasta materiaalista lähtevälle suoralle gammasäteilylle.

Olemme tehneet laskelmia pahimmille mahdollisille tapauksille erilaisten materiaalien käsittelyssä. Tällainen tilanne olisi, jos työntekijä altistuisi jatkuvasti (1600 tuntia vuodessa) sekä pölylle että gammasäteilylle. Arvion mukaan työntekijän kokonaisaltistus voisi olla noin 0,5 millisievertiä (mSv) vuodessa.

Säteilyasetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimiin altistuksen selvittämiseksi ja rajoittamiseksi, jos se voi ylittää 1 mSv vuodessa. Vertailun vuoksi: työntekijöiden annosraja ns. säteilytyössä (sairaalat, ydinvoimalat ja muut säteilyn käyttöpaikat) on 20 mSv vuodessa. On erittäin epätodennäköistä, että työntekijöiden altistus voisi maanrakennusalalla kivenmurskauksessa nousta missään käytännön olosuhteissa niin suureksi, että siihen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Kuitenkin säteilysuojelun yleisperiaate on "pitää altistus niin pienenä kuin käytännöllisin toimin on mahdollista”, vaikka oltaisiinkin selvästi kaikkien raja-arvojen alapuolella. Tämän vuoksi esim. hengityssuojaimien käyttö pölyävissä työskentelyolosuhteissa on aina perusteltua.

Säteily työssä
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:22