Sisältöjulkaisija

null Voiko lentokentällä turvatarkastuksessa työskentelevä saada läpivalaisulaitteesta haitallisen annoksen säteilyä?

Voiko lentokentällä turvatarkastuksessa työskentelevä saada läpivalaisulaitteesta haitallisen annoksen säteilyä?

13.8.2015 klo 11:35

Normaali jatkuva työskentely laitteen ympäristössä ei altista työntekijöitä säteilylle eikä näin ollen aiheuta terveyshaittaa, ei silloinkaan, jos työntekijä on raskaana.

Lentokenttien läpivalaisukuvauksissa kuvattavat tavarat ovat kokonaan läpivalaisulaitteen sisällä, ja laitteen metallikuoret ja muut rakenteet estävät säteilyn pääsyn laitteen ulkopuolelle. Säteilyturvakeskus käy säännöllisesti tarkastamassa lentokenttien läpivalaisulaitteet. Tarkastuksissa ei ole havaittu, että laitteet säteilisivät ulkopuolelle. Niinpä laitteita käyttäviä henkilöitä ei ole luokiteltu säteilytyötä tekeviksi työntekijöiksi, eikä heillä tarvitse olla henkilökohtaisia annosmittareita.

Turvatarkastuslaitteita käytettäessä on kuitenkin muistettava, että käsiä tai muitakaan kehon osia ei saa viedä laitteen molemmissa päissä olevien lyijyliuskojen sisälle silloin, kun laite on päällä. Tavaroita ei saa kuvauksen aikana auttaa käsin laitteen sisään eikä laitteesta ulos.

Säteily työssä
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:36