Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Sisältöjulkaisija

null Voiko bluetooth-luurin käytöstä olla haittaa?

Voiko bluetooth-luurin käytöstä olla haittaa?

12.8.2015 klo 09:04

Bluetooth hands-free -laite pitää yhteyttä matkapuhelimeen 2,4-2,5 GHz taajuisilla mikroaalloilla. Tämän tyyppisissä laitteissa käytettävä lähetysteho puhelun aikana on 2,5 mW. Osa tehosta absorboituu väistämättä käyttäjän päähän. Lähetysteho on kuitenkin niin pieni, että raja-arvot eivät voi edes teoriassa ylittyä.

Altistumista rajoitetaan Euroopassa siten, että SAR, eli kudokseen absorboituva teho 10 g kuutiomaisen kudosmassan keskiarvona määritettynä ei saa ylittää raja-arvoa 2 W/kg. Näin määriteltynä 2,5 mW teholla toimiva Bluetooth-laite aiheuttaisi korkeintaan 0,25 W/kg SAR-arvon mikäli kaikki teho absoboituisi käyttäjän päähän (tällöin laite ei tietenkään edes toimisi).

Esimerkiksi suurimmalla sallitulla lähetysteholla toimiva matkapuhelin (GSM900 -> 250 mW  ja  GSM1800 -> 125 mW) aiheuttavat käyttäjälle noin 0,2 - 1,2 W/kg SAR-arvon.

Altistumisrajat perustuvat riippumattoman kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komission (ICNIRP) suositukseen ja ne on vahvistettu Suomessa asetuksella. Rajat on asetettu siten, että absorboituvan mikroaaltotehon aiheuttama kudosten lämpeneminen on selvästi pienempää kuin normaalista aineenvaihdunnasta aiheutuva lämmönvaihtelu.

Matkapuhelimet ja tukiasemat
Päivitetty
12.8.2015 klo 09:06