Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vioittunut cesium-lähde on eristettynä Suomen Nukliditekniikan varastossa

Vioittunut cesium-lähde on eristettynä Suomen Nukliditekniikan varastossa

10.3.2016 klo 17:37
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) ja Suomen Nukliditekniikka ovat yksilöineet vioittuneen cesium-lähteen. Lähde on eristettynä radioaktiivisista pienjätteistä huolehtivan Suomen Nukliditekniikan varastossa.

STUKin katolla Helsingin Roihupellossa olevaan hiukkaskerääjään kertyi poikkeuksellisen paljon radioaktiivista cesium-137:ää 3.–4. maaliskuuta. Cesiumia mitattiin 4000 mikrobecquerelia kuutiometrissä ilmaa eli noin tuhatkertainen määrä normaaliin verrattuna, mutta kuitenkin vain miljoonasosa sellaisesta pitoisuudesta, jonka takia ihmisten pitäisi suojautua.

”Paikallistimme keskiviikkoiltana 9. maaliskuuta cesium-137-havaintojen alkuperäksi Nukliditekniikan tilat. Tämän jälkeen pyysimme Nukliditekniikalta selvityksen ja jatkoimme edelleen omien mittauksiemme tekemistä. Yhteistyössä Nukliditekniikan kanssa saimme yksilöityä viallisen säteilylähteen, joka eristettiin välittömästi”, Säteilytoiminnan valvonta -osaston johtaja Eero Kettunen kertoo.

Kyseessä on teollisuudessa pinnankorkeusmittauksessa käytetty säteilylähde. Tällaiset lähteet ovat yleisiä ja niitä on Suomessa tuhansia. ”Lähteet ovat suojuksessa, joka normaalisti estää lähteen vioittumisen. Vielä tuntemattomasta syystä lähde on tässä tapauksessa kuitenkin vioittunut”, Kettunen jatkaa.

STUK pitää rekisteriä kaikista Suomessa olevista säteilylähteistä. Rekisterin perusteella tiedetään, että lähde on tullut Nukliditekniikan haltuun UPM-Kymmeneltä Kaipolasta. 

”Varmistamme Kaipolan tilojen puhtauden yhteistyössä UPM kanssa. Ensimmäisissä mittaustuloksissa ei ole ollut mitään poikkeavaa. STUKin mittauksilla totesimme jo aiemmin että Nukliditekniikassa säteilylähdettä käsitelleellä henkilöllä ei ole elimistössään normaalista poikkeavaa määrää cesiumia. Sen perusteella arvioimme, että tapahtumalla ei ole terveydelle haittaa. Tästä tapahtumasta on välttämätöntä kerätä kaikki mahdollinen oppi ja arvioida huolellisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet. Kehitämme käytöstä poistettujen säteilylähteiden valvontaa sekä ohjaamme toiminnanharjoittajia kehittämään lähteiden käsittelyn ja varastonnin menettelytapoja”, Eero Kettunen kertoo.

STUK on pyytänyt Nukliditekniikkaa tekemään suunnitelman saastuneiden tilojen puhdistamisesta ja vioittuneen lähteen jatkokäsittelystä. ”STUKin omien tilojen puhdistus jatkuu edelleen. Osa saastuneista tiloista on jo saatettu normaaliin käyttöön. Kiinteistöstä mitatut pitoisuudet ovat olleet hyvin pieniä, eikä niistä ole terveydellistä haittaa. Haluamme siivota saastuneet pinnat puhtaaksi, koska tekemämme erityistarkat mittaukset edellyttävät täysin puhdasta laboratorio- ja mittausympäristöä”, Tarja K Ikäheimonen kertoo. 

Lisätietoja:

Johtaja Eero Kettunen, puh. (09) 759 88 203
Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596
Viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, puh. (09) 759 88 795

STUK valvoo säteilytoimintaa Suomessa

Säteilylain mukaan säteilyn käyttö edellyttää, että toiminnanharjoittajalla on STUKin myöntämä turvallisuuslupa. Luvan haltijan tulee aina huolehtia, että säteilyä käyttävät henkilöt on oikein koulutettu ja ohjeistettu sekä heidän valtuutensa on asianmukaisesti määritelty. Toiminnanharjoittajalla on rajoittamaton vastuu toiminnan turvallisuudesta. STUK valvoo säteilylain ja lain perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Joiltakin osin säteilyn käyttöä ja säteilylähteiden turvallisuutta valvovat myös Valvira ja Tulli.

Säteily ympäristössä