Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vika-analyysit auttavat muodostamaan kokonaiskuvan ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta

Vika-analyysit auttavat muodostamaan kokonaiskuvan ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta

22.3.2016 klo 09:00
Verkkouutinen

Ydinvoimalaitosten turvallisuutta ja riskejä arvioidaan muun muassa erilaisilla vika-analyyseilla. Niiden avulla pyritään selvittämään, miten ydinvoimalaitoksen eri järjestelmät ja laitteet voivat vikaantua, mitä vioista voi seurata ja kuinka laitos kestää vikoja. Juuri valmistuneessa diplomityössään Pia Humalajoki tutkii, miten erilaisista vika-analyyseista muodostuu kokonaiskuva laitoksen turvallisuudesta ja kyvystä kestää vikoja. Lähtökohtaisesti ydinvoimalaitos suunnitellaan kestämään useitakin yhtäaikaisia vikoja. Diplomityö myös esittelee analyyseja ja kuvaa niiden tyypillisiä piirteitä.

Pia Humalajoki on tehnyt diplomityönsä Ydinvoimalaitoksen vika-analyysit Säteilyturvakeskuksen (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta -osastolle osana Tampereen teknillisen yliopiston Sähkötekniikan koulutusohjelmaa. Työ on hyväksytty maaliskuussa 2016.

Ydinvoimalaitoksille tehdään niiden suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana lukuisia erilaisia analyysejä. Useista eri lähtökohdista tehdyt analyysit varmistavat laitoksen turvallisuuden. Nyt valmistunut diplomityö pyrki selventämään vika-analyysien osuutta tuossa kokonaisuudessa.

Työssä läpikäydyt analyysit perustuvat pääosin Olkiluoto 3 -laitoksella käytettyihin menetelmiin. Kokonaisuudessa on tarkasteltu useiden tekniikanalojen, erityisesti prosessi- ja automaatiotekniikan, vika-analyysejä ja niiden vaikutuksia toisiinsa.

Pia Humalajoki: Ydinvoimalaitoksen vika-analyysit, diplomityö, Tampereen teknillisen yliopiston Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Ilkka Niemelä, puh. (09) 759 88 361
Diplomityöntekijä Pia Humalajoki, puh. (09) 759 88 223
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Ydinturvallisuus