Sisältöjulkaisija

null Viedäänkö Suomesta vielä Venäjälle kaikki korkea-aktiivinen jäte? Koska loppusijoitetaan ensimmäiset erät jätettä Suomen kallioperään? Entä mihin matala-aktiivinen jäte loppusijoitetaan?

Viedäänkö Suomesta vielä Venäjälle kaikki korkea-aktiivinen jäte? Koska loppusijoitetaan ensimmäiset erät jätettä Suomen kallioperään? Entä mihin matala-aktiivinen jäte loppusijoitetaan?

13.8.2015 klo 10:39

Vuoteen 1996 asti Loviisan ydinvoimalaitoksessa syntynyt korkea-aktiivinen jäte kuljetettiin Venäjälle, missä se käsiteltiin Majakin jälleenkäsittelylaitoksessa Tseljabinskin lähistöllä. Kaikki Olkiluodon voimalaitoksen käytetty ydinpolttoaine on sen sijaan varastoitu laitosalueelle. Vuonna 1994 ydinenergialakia muutettiin niin, että kaikki Suomessa syntyvä ydinjäte on loppusijoitettava Suomeen. Muutoksen seurauksena myös Imatran Voima Oy:n Loviisan voimalaitoksessa syntyvä käytetty polttoaine jää loppusijoitetavaksi maan rajojen sisäpuolelle.

Posiva Oy esitti vuonna 1999 periaatepäätöshakemuksessa Eurajoen kunnan Olkiluotoa loppusijoituspaikaksi. Eduskunta vahvisti periaatepäätöshakemuksen vuonna 2001. Vuonna 2003 kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö) tarkisti valtiovallan vuonna 1983 asettamaa aikataulua siten, että loppusijoituslaitoksen rakentamista edeltävien selvitysten tulee olla valmiina vuoden 2012 loppuun mennessä. Tutkimus ja selvitysvaiheen pidentäminen kahdella vuodella ei ole lykkäämässä hankkeen kokonaisaikataulua vaan loppusijoitus on tarkoitus aloittaa noin vuonna 2020.

Matala- ja keskiaktiiviset voimalaitosjätteet loppusijoitetaan Suomessa laitosalueen kallioperään rakennettaviin tiloihin. Olkiluodossa tällainen loppusijoituslaitos on ollut käytössä vuodesta 1992. Loviisan loppusijoituslaitos otettiin käyttöön vuonna 1998.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 10:41