Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vetyläikät eivät uhkaa suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuutta

Vetyläikät eivät uhkaa suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuutta

26.10.2015 klo 09:49
Verkkouutinen

Belgialaisten ydinvoimalaitosten Doel 3 ja Tihange 2 reaktoripainesäiliöiden noin 20 sentin paksuisista terässeinämistä löytyi kesän 2012 määräaikaistarkastuksissa suuri määrä niin sanottuja vetyläikkiä. Vetyläikät havaittiin ultraääneen perustuvalla tutkimusmenetelmällä, jota ei ollut käytetty aikaisemmin vastaavalla tavalla painesäiliöteräksen määräaikaistarkastuksessa. Laajoissa selvityksissä todettiin, että havaitut viat olivat syntyneet valamalla ja takomalla tehtyjen osien valmistuksen yhteydessä 1970-luvulla.  Syy  vetyläikkien syntymiselle oli liian korkea valun ja taonnan aikainen teräksen vetypitoisuus.

Saatuaan tiedon Belgian laitosten vioista STUK pyysi syksyllä 2012 suomalaisia voimayhtiöitä selvittämään, voisiko vastaava olla mahdollista Suomessa käytössä ja rakenteilla olevilla ydinvoimalaitoksilla.

Teollisuuden Voima Oy:n toimittamat selvitykset hyväksyttiin ilman lisätarkastuksia, koska Olkiluodon ydinvoimalaitoksen painesäiliöt on valmistettu eri paikassa ja eri tavalla kuin belgialaisten reaktoreiden painesäiliöt.

Loviisan voimalaitoksen antaman selvityksen perusteella tiedetään, että myöskään Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuus ei ole vaarantunut vetyläikkien takia. Loviisan painesäiliöt on valmistettu eri paikassa kuin belgialaisten laitosten painesäiliöt. Koska säiliöiden takomalla tehtyjen osien valmistuksessa on käytetty  vastaavanlaisia menetelmiä kuin Doel 3:n ja Tihange 2:n painesäiliöiden valmistuksessa, Loviisan voimalaitos on tehnyt ja tekee varmuuden vuoksi asiasta lisätarkastuksia vuosihuoltojen yhteydessä.

Loviisan voimalaitoksen kakkosyksikön painesäiliö tarkastettiin ultraäänimenetelmällä jo vuonna 2014. Merkkejä läikistä ei ollut, ja paineastian todettiin olevan kunnossa. Loviisan ykkösyksikön reaktori tarkastetaan samalla menetelmällä vuoden  2016 vuosihuollon yhteydessä. 

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:46