Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vapaaehtoiseen säteilymittausjoukkueeseen haetaan lisää koulutettavia

Vapaaehtoiseen säteilymittausjoukkueeseen haetaan lisää koulutettavia

1.8.2018 klo 13:02
Tiedote

Syys- ja lokakuussa 2018 järjestettävään säteilymittausjoukkueen koulutukseen ehtii vielä ilmoittautua mukaan. Joukkueen tehtävä on vahvistaa toimintavalmiutta tilanteessa, jossa tarvitaan paljon säteilymittauksia turvallisuuden varmistamiseksi sekä viranomaisten päätösten tueksi.

Säteilyturvakeskus (STUK), Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) aloittivat vuonna 2017 hankkeen, jossa rekrytoidaan, koulutetaan ja varustetaan vapaaehtoisista koostuva säteilymittausjoukkue. Keväällä 2018 järjestettiin pilottikurssi, josta saatua kokemusta hyödynnetään nyt syksyllä alkavassa peruskoulutuksessa. Syksyn kurssi pidetään Tuusulassa 28.-30.9. ja 26.-28.10.

”Pilottikurssin osallistujat olivat erittäin motivoituneita, ja osallistujapalaute oli hyvää. Sekä asiantuntijaluennot että käytännön harjoittelu koettiin mielenkiintoiseksi. Osa pilottikurssin osallistujista toimii syksyn kurssilla kouluttajina”, kertoo pilottikurssin johtaja, ylitarkastaja Petri Smolander STUKista.

Peruskoulutus toteutetaan avoimena MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutuksena toiminnasta kiinnostuneille. Kurssille otetaan noin 30 osallistujaa. Tällä hetkellä kurssilla on vielä tilaa. Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n koulutuskalenterin kautta.

”Kyse ei ole pelkästään kiinnostaville kursseille osallistumisesta. Sitoutumiskykyä ja -halua odotetaan useamman vuoden ajaksi. Täydennyskoulutusta ja harjoituksia järjestetään vuosittain”, sanoo hankkeen koordinaattori, toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi.

Osallistujista muodostetaan vapaaehtoispohjalta toimiva joukkue, jolla on osaaminen säteilymittauksiin ja joka voi toimia viranomaisten tukena säteilymittaustehtävissä. Säteilymittausjoukkueelle hankitaan monipuolinen ja moderni mittauskalusto.

Säteilymittausjoukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille. Aikaisempi kokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta.

Säteilyvaaratilanteessa STUK ylläpitää säteilytilannekuvaa ja antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia väestön suojelutoimiksi. Suositukset perustuvat muun muassa ympäristön säteilymittauksiin, joita voivat viranomaisten tukena ja alaisuudessa tehdä tulevaisuudessa myös tehtäviin koulutetut vapaaehtoiset.

Yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava myös säteilyvaaratilanteessa

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni, mutta koska onnettomuuden vaikutukset saattaisivat laaja-alaisina ja pitkäkestoisina koskettaa koko yhteiskuntaa, on niihin varauduttava. Vaaratilanteen voisi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella, tai se voi olla seurausta lainvastaisesta teosta.

Säteilyturvakeskuksen strateginen tavoite on, että yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattavana kaikissa mahdollisissa säteilyvaaratilanteissa. Yhteiskunnan varautumista erilaisiin säteilyonnettomuuksiin sekä häiriönsietokykyä onnettomuustilanteissa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä 2017 julkaistussa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa säteilyvaaratilanteiden estäminen ja niihin varautuminen on yksi sisäisen turvallisuuden strateginen tehtävä.

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi, puh. (09) 759 88 519
Ylitarkastaja Petri Smolander, puh. (09) 759 88 449
Mediapalvelu 010 850 4761

Lisätietoa MPK:n verkkosivuilla

STUKin strategia 2018–2022

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

 

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
2.8.2018 klo 13:59