Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Väitöstutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä sovellettu laajasti sähkömagneettisten kenttien mittauksissa

Väitöstutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä sovellettu laajasti sähkömagneettisten kenttien mittauksissa

23.1.2017 klo 16:30
Verkkouutinen

Ylitarkastaja Lauri Puranen Säteilyturvakeskuksen (STUK) ionisoimattoman säteilyn valvonnasta on kehittänyt 19.1.2017 hyväksytyssä väitöskirjatyössään mittaustekniikoita, joita käytetään määritettäessä ihmisen altistumista sähkömagneettisille kentille.

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttama altistuminen on huomioitava monessa työympäristössä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Altistumista on arvioitava turvallisuussyistä myös elinympäristössä. Mittaukset ovat käytännössä ainoa keino selvittää nopeasti altistumisen taso todellisissa olosuhteissa.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa tarkastetussa väitöksessään Lauri Puranen on kehittänyt mittaustekniikoita, joita käytetään määritettäessä ihmisen altistumista sähkömagneettisille kentille sekä altistuslaitteistoja ja altistumisen määrittämismenetelmiä matkapuhelimien terveysvaikutusten tutkimiseen eläinkokeissa.

Aalto-yliopisto kertoo väitöstiedotteessaan, kuinka tämän pitkäkestoisen väitöstyön tuloksia on hyödynnetty käytännön säteilyturvallisuusmittauksissa jo yli 20 vuoden ajan. Anturitekniikan tutkimuksen tuloksia on käytetty mittalaitteiden suunnittelussa. Tutkien pulssimaisen mikroaaltosäteilyn mittauksiin on kehitetty tulosten pohjalta mittari, jota on käytetty menestyksellisesti 1990-luvulta lähtien. Kehoon kytkeytyvien virtojen mittauksiin kehitettyä tekniikkaa on hyödynnetty, kun on muun muassa määritelty teollisuuden suurtaajuuskuumentimia käyttävien työntekijöiden altistumista. Eläinkokeisiin kehitettyä laitteistoa on puolestaan käytetty onnistuneesti kahdessa tutkimuksessa, joiden tuloksiin on viitattu monessa matkapuhelinten säteilyn riskejä arvioineessa katsauksessa.

Lauri Puranen. Development of measurement techniques for assessment of exposure to electro-magnetic fields. Mittaustekniikoiden kehittäminen altistumisen määrittämiseksi sähkömagneettisille kentille. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 2/2017
Linkki julkaisuun


Lisätietoja

Ylitarkastaja Lauri Puranen, puh. (09) 759 88 457
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Matkapuhelimet ja tukiasemat
Päivitetty
3.3.2017 klo 15:57