Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uudistettu Stuk.fi-verkkopalvelu julkaistiin

Uudistettu Stuk.fi-verkkopalvelu julkaistiin

27.8.2015 klo 08:51
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) avasi uudet internetsivunsa 27.8.2015. Stuk.fi-verkkopalvelu sai uuden ilmeen, rakenteen ja teknisen alustan.

Stuk.fi-verkkopalvelun ulkoasu ja sivustorakenne uudistettiin. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on palvella entistä paremmin erilaisia käyttäjäryhmiä. Tiedon löytymiseen eri käyttäjäryhmien tarpeisiin onkin sivustolla kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkiksi säteilyn käytön ammattilaisten tarvitsemiin sisältöihin löytyvät linkit nyt etusivun kautta.

Sivusto on suunniteltu siten, että se on käytettävissä eri  päätelaitteilla, niin pöytäkoneella, älypuhelimella kuin tabletillakin.

Sekä visuaalisessa suunnittelussa että käyttöliittymäsuunnittelussa on lähtökohtana ollut WCAG 2.0 -esteettömyysohjeiden taso AA.

Verkkosivuston uudistus on tehty osana sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteistä hanketta, jossa STUKin lisäksi Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), työsuojeluhallinto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ovat yhteistyössä ministeriön kanssa rakentaneet verkkosivustoilleen yhteisen teknisen alustan. Valvira.fi oli ensimmäinen alustalla julkaistu sivusto. Liferay-alustan toimittaja on Arcusys Oy.

Säteilymittaustulokset verkossa

Uudistuksessa kehitettiin myös säteilymittaussovellusten käyttöliittymiä. Säteilytilanne tänään -sivulle päivittyvät koko Suomen kattavan automaattisen säteilyvalvontaverkon mittaustulokset. Tiedot ovat saatavissa takautuvasti vuoden 2010 alusta. STUK valvoo Suomessa ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia kahdeksalla eri paikkakunnalla. Keräysasemien havainnot eri radioaktiivista aineista julkaistaan STUKin internetsivuilla.  

Säteilytilanne tänään

Ulkoilman radioaktiiviset aineet

STUK julkaisee verkkopalvelussaan myös muita mittaustuloksia, jotka kuuluvat STUKin säteilyvalvontaohjelmaan. Tavoitteena on kuitenkin ennen pitkää julkaista kaikki säteilyvalvonnan tulokset koneluettavassa muodossa. STUKilla on meneillään avoimen tiedon hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Hankkeessa rakennetaan INSPIRE-direktiivin vaatimukset täyttävä palvelu, jonka kautta STUK tarjoaa koneluettavassa muodossa ulkoisen säteilyvalvontaverkon mittaustulokset 10 minuutin aikaresoluutiolla sekä ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustulokset. Palvelu tulee käyttöön vuoden 2016 alusta lähtien.

STUKin internetsivujen osoitteet muuttuivat

STUKin internetsivujen uudistamisen myötä sivuston osoiterakenne muuttuu. Suosituimmilta sivuilta on tehty uudelleenohjaukset uuteen verkkopalveluun. Jos omassa verkkopalvelussasi on linkkejä STUKin sivuille, kannattaa varmistaa linkkien toimivuus.  

Palaute

Kaikki palaute STUKin uudistetusta verkkopalvelusta on tervetullutta. Otamme mielellämme vastaan myös kehitysehdotuksia, joita pyrimme toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Lähetä palautteesi verkkolomakkeella.

Lisätietoja:

Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:44