Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uudet suositukset oman syöpäriskin pienentämiseksi

Uudet suositukset oman syöpäriskin pienentämiseksi

12.8.2015 klo 10:30
Verkkouutinen

Eurooppalaisissa syöpäsuosituksissa neuvotaan, miten syöpäriskiä voi pienentää. Ohjeistus keskittyy elintapoihin ja arjen pieniin valintoihin. Suosituksissa huomioidaan myös Suomessa merkittävä säteilyaltistaja radon.

Ainakin kolmannes tai jopa puolet kaikista syövistä liittyy elintapoihin. Maailman terveysjärjestön syöväntutkimuskeskuksen johdolla laaditut eurooppalaiset syöpäsuositukset keskittyvätkin juuri elintapoihin ja arjen pieniin valintoihin, vaikka usein syöpävaarallisina pidetään ruuan lisäaineita,  matkapuhelinverkon tukiasemia ja muita keinotekoisiksi koettuja asioita, joihin ei aina itse voi vaikuttaa.

Vastaavia suosituksia on laadittu kolme kertaa aiemmin vuodesta 1987, mutta nyt ensimmäistä kertaa suosituksissa on mukana myös radon. Syöpäriskiä voi pienentää selvittämällä, onko kodissa radonin aiheuttamaa luonnollista säteilyä sekä ryhtymällä tarvittaessa toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi. Radon on eurooppalaisten merkittävin säteilyaltistaja ja sen torjunnassa on vielä tehostamisen varaa.

Solariumia kehotetaan välttämään, koska sen rusketuskäytöstä ei saada terveyshyötyjä vaan ainoastaan haittoja. Suosituksen taustalla on se, että ultraviolettisäteilyn ja varsinkin ihon palamisen merkitys ihosyöpien synnyssä on kiistaton.  

Muut suositukset koskevat tupakkaa, ravintoa, liikuntaa, painonhallintaa ja syöpäseulontoja. Suositukset on laadittu mahdollisimman pitkälle tutkimusnäytön perusteella. Sähkömagneettikenttiä ei mainita, koska niiden merkitystä ei ole vielä kiistatta osoitettu.

Syöväntorjuntasuosituksia laatimassa oli kuusi eri aihepiirien asiantuntijaryhmää. Säteilyturvakeskuksesta laatimiseen osallistui tutkimusprofessori Anssi Auvinen. Kaikkien suositusten taustaksi asiantuntijaryhmät ovat laatineet tiivistelmän aihepiiriä koskevasta tutkimusnäytöstä. Nämä on julkaistu Cancer Epidemiology -lehdessä.

Suositukset on laadittu Euroopan komission aloitteesta.

McColl N, Auvinen A, Kesminiene A, Espina C, Erdmann F, de Vries E, Greiner R, Harrison J, Schüz J. European Code against Cancer 4th Edition: Ionising and non-ionising radiation and cancer. Cancer Epidemiology 2015

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Anssi Auvinen, puh. 0400 606 477
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. 09 759 88 210

Radon
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:53