Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uudet säteilylähteitä ja säteilytoimintaa koskevat määräykset astuvat voimaan

Uudet säteilylähteitä ja säteilytoimintaa koskevat määräykset astuvat voimaan

3.7.2019 klo 16:03
Verkkouutinen

Heinäkuun 3. päivänä astuu voimaan kaksi uutta Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräystä, jotka perustuvat joulukuun puolivälissä voimaan tulleeseen säteilylakiin. Toinen määräyksistä koskee säteilylähteiden käytönaikaista säteilyturvallisuutta ja säteilylähteiden käyttötilojen poistamista käytöstä, toinen säteilytoimintaa, joka edellyttää turvallisuuslupaa.

Määräystä säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden käyttötilojen poistamisesta käytöstä sovelletaan laajasti turvallisuuslupaa edellyttävään ionisoivan säteilyn käyttöön. Määräyksessä esitetään muun muassa säteilylähteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset sekä vaatimukset säteilylähteiden käyttö- ja säilytystiloista ja laadunvarmistustoimenpiteistä. Lisäksi määräyksessä tarkennetaan säteilylähteiden ja niiden käyttöpaikkojen käytöstä poiston menettelyitä.

Määräyksen vaatimuksilla korvataan lukuisissa ST-ohjeissa esitettyjä yksityiskohtaisia säteilytoimintakohtaisia vaatimuksia yleisimmin sovellettavilla vaatimuksilla, jotka perustuvat siihen, että tietty turvallisuustavoite täyttyy. Toiminnanharjoittaja voi nyt entistä paremmin itse suunnitella toimintaansa, mutta toisaalta myös toiminnanharjoittajan vastuu korostuu.

Määräystä turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilytoiminnasta sovelletaan hyvin laajasti. Määräys koskee myös ydinlaitoksilla turvallisuuslupaa edellyttävää säteilytoimintaa, kuten säteilylähteiden ja -laitteiden käyttöä, mutta sitä ei sovelleta ydinenergialaissa (990/1087) tarkoitettuun ydinenergian käyttöön.

Määräyksessä tarkennetaan käsitteellisesti uusia säteilylain säännöksiä, jotka koskevat potentiaalisen työperäisen ja väestön altistuksen rajoittamista sekä turvallisuusarviota. Lisäksi määrätään muun muassa työperäisen ja väestön altistuksen annosrajoituksista ja työntekijöiden perehdytyksestä.


Lisätietoja

Johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. (09) 759 88 530
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily työssä
Päivitetty
9.7.2019 klo 14:51